دوره و کلاس آموزشی درس شماره دوزی

دوره و کلاس آموزشی درس شماره دوزی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

ورکشاپ تکنیک های تمیزکاری در چرم دو ...

تاریخ برگزاری: 1397/10/20 الی 1397/10/20
هزینه: 185000 تومان
پیش ثبت نام: 11100 تومان
مشاهده و ثبت نام

کارگاه تخصصی پته دوزی

تاریخ برگزاری: 1396/7/10 الی 1396/8/10
هزینه: 450000 » 405000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 24300 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس آموزش برنامه نویسی اندروید برا ...

تاریخ برگزاری: 1395/8/13 الی 1395/10/2
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام
x