دوره و کلاس آموزشی درس sql server

دوره و کلاس آموزشی درس sql server

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

اموزش کار با نرم افزار SQL SERVER

تاریخ برگزاری: 1396/4/10 الی 1396/4/16
هزینه: 30000 تومان
پیش ثبت نام: 1800 تومان
مشاهده و ثبت نام

برنامه نویسی مقدماتی PHP و بانک اطل ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 700000 تومان
پیش ثبت نام: 42000 تومان
مشاهده و ثبت نام

برنامه نویسی پیشرفته PHP و بانک اطل ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/26 الی 1395/11/13
هزینه: 1200000 تومان
پیش ثبت نام: 72000 تومان
مشاهده و ثبت نام
x