کلاس و دوره اختصاصی در استادسلام

با کلاس و دوره آموزشی با ما همراه شوید

درس یا مهارت*
نام درس مورد نظر را آرام بنویسید تا لیست پیشنهادی ظاهر شود و درس را انتخاب کنید
نحوه برگزاری*
روز و ساعت برگزاری*
تعداد شاگرد*
وضعیت سکونت*
موبایل*
ایمیل
انتخاب بازه قیمتی؟!*
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 80 تا 100 هزارتومان
  • 100 تا 130 هزارتومان
  • 130 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • 200 تا 250 هزارتومان
  • 250 تا 300 هزارتومان
  • 300 تا 400 هزارتومان
  • 400 تا 500 هزارتومان
  • بالای 500 هزارتومان
نام استاد یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را بنویسید تا لیست پیشنهادی را ببینید و درس را انتخاب کنید و یا نام استاد مورد نظر خود را بنویسید و جستجو را بزنید.
نام مدرسه یا آموزشگاه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان آموزشگاه یا مدرسه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان دوره
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا نام دوره ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان جزوه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان جزوه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان نمونه سوال یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان نمونه سوالی را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان فیلم یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان فیلمی را که می خواهید وارد نمائید.
آموزش فوق حرفه ای مکالمه زبان انگلیسی
آموزشگاه آموزشگاه زبان های خارجه ملل
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1400/12/06 18:00
تاریخ پایان: 1401/01/31 19:30
هزینه دوره: 
385,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
ICDL 2019 Level 1
آموزشگاه دهکده جهانی دانش و مهارت
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1400/11/04 17:30
تاریخ پایان: 1401/02/03 20:30
هزینه دوره: 
1,200,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
آموزش زبان پرتغالی و زبان برزیلی
آموزشگاه مدرسه آنلاین زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/12/24 15:11
تاریخ پایان: 1401/01/31 15:11
هزینه دوره: 
300,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
کلاس آموزش زبان سوِئدی و زبان فنلاندی
آموزشگاه مدرسه آنلاین زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/11/21 13:37
تاریخ پایان: 1400/12/29 13:37
هزینه دوره: 
250,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
کلاس آموزش زبان هلندی
آموزشگاه مدرسه آنلاین زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/11/20 11:44
تاریخ پایان: 1400/12/29 11:44
هزینه دوره: 
250,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
کلاس آموزش زبان نروژی و زبان دانمارکی
آموزشگاه مدرسه آنلاین زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/11/21 03:30
تاریخ پایان: 1400/12/29 03:30
هزینه دوره: 
250,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
کلاس های آموزشی زبان آلمانی
آموزشگاه مدرسه آنلاین زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/11/21 19:00
تاریخ پایان: 1400/12/29 20:30
هزینه دوره: 
900,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
کلاس آموزش مکالمه ی زبان عربی شرق تهران
آموزشگاه مدرسه زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1400/12/01 17:00
تاریخ پایان: 1401/01/31 18:30
هزینه دوره: 
650,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
دوره ی زبان عربی در شرق تهران
آموزشگاه مدرسه آنلاین زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/12/01 17:00
تاریخ پایان: 1401/01/31 18:30
هزینه دوره: 
650,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
دوره ی آموزش انلاین زبان زبان ترکی استانبولی در شرق تهران
آموزشگاه مدرسه آنلاین زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/11/26 18:00
تاریخ پایان: 1400/12/29 19:30
هزینه دوره: 
600,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
کلاس آموزش زبان انگلیسی کودک و نوجوان(7تا 13)سال شرق تهران
آموزشگاه مدرسه زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1400/12/01 17:00
تاریخ پایان: 1400/12/29 18:30
هزینه دوره: 
370,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
کلاس آموزش مکالمه ی زبان ترکی استانبولی شرق تهران
آموزشگاه مدرسه زبان های خارجی کارینو
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1400/12/01 10:00
تاریخ پایان: 1401/01/31 13:00
هزینه دوره: 
650,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
تماس با ما
تماس از طریق تلگرام تماس از طریق واتس آپ
استاد سلام
Ostad salam online school