کلاس آنلاین و دوره آنلاین اختصاصی از مدرسه های آنلاین استادسلام

در کلاس آنلاین ارائه شده در مدرسه های آنلاین ثبت نام کنید و آموزش بدون مرز و تعاملی را تجربه کنید

درس یا مهارت*
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید.
نحوه برگزاری*
روز و ساعت برگزاری*
تعداد شاگرد*
وضعیت سکونت*
موبایل*
ایمیل
انتخاب بازه قیمتی؟!*
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • حضوری 80 تا 100 هزارتومان
  • حضوری 100 تا 130 هزارتومان
  • حضوری 130 تا 160 هزارتومان
  • حضوری 160 تا 200 هزارتومان
  • حضوری 200 تا 250 هزارتومان
  • حضوری 250 تا 300 هزارتومان
  • حضوری 300 تا 400 هزارتومان
  • حضوری 400 تا 500 هزارتومان
  • حضوری بالای 500 هزارتومان
نام استاد یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا نام استاد مورد نظر خود را وارد نمائید.
نام مدرسه یا آموزشگاه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان آموزشگاه یا مدرسه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان دوره یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا نام دوره ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان جزوه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان جزوه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان فیلم یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان فیلمی را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید.
زبان انگلیسی و هنر
آموزشگاه گام
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/23 11:59
تاریخ پایان: 1399/12/22 11:59
هزینه دوره: 
55,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
حسابدری مقدماتی ویژه بازار کار
استاد سیدمحمدحسین حیدری
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/30 09:22
تاریخ پایان: 1399/12/30 09:22
هزینه دوره: 
420,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
اموزشگاه زبان چینی شرق تهران
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/11/11 12:54
تاریخ پایان: 1399/12/13 12:54
هزینه دوره: 
500,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس های آمادگی آزمون گوته آلمان
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/11/04 13:30
تاریخ پایان: 1399/11/30 13:30
هزینه دوره: 
70,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
بهترین اموزشگاه ایلتس شرق تهران
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/11/07 13:30
تاریخ پایان: 1399/12/03 13:30
هزینه دوره: 
89,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس مکالمه زبان عربی(مکالمه زبان عربی با لهجه ی عراقی - شامی - خلیجی - سوری )
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/11/01 13:30
تاریخ پایان: 1399/11/28 13:30
هزینه دوره: 
450,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس زبان اسپانیایی شرق تهران- امادگی ازمون DELE - کلاس مکالمه اسپانیایی
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/11/09 14:30
تاریخ پایان: 1399/12/10 14:30
هزینه دوره: 
450,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
تنها مرکز برگزاری آزمون TOMER در ایران - کلاس آزمون TOMER زبان ترکی استانبولی
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/11/12 13:30
تاریخ پایان: 1399/12/12 13:30
هزینه دوره: 
80,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس مکالمه زبان روسی
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/11/13 14:30
تاریخ پایان: 1399/12/03 14:30
هزینه دوره: 
80,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس خصوصی زبان ترکی استانبولی
آموزشگاه موسسه زبان های خارجه سیتیزن
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/11/14 13:30
تاریخ پایان: 1399/12/19 13:30
هزینه دوره: 
65,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
دوره مقدماتی نرم افزار SolidWorks (آنلاین)
استاد فریدون کامرانی مهر
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/01 14:30
تاریخ پایان: 1399/11/22 16:30
هزینه دوره: 
700,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
آموزش Arduino
استاد وحید اخلاقی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/09 10:30
تاریخ پایان: 1399/12/07 14:30
هزینه دوره: 
650,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
تماس با ما