کلاس آنلاین و دوره آنلاین اختصاصی از مدرسه های آنلاین استادسلام

در کلاس آنلاین ارائه شده در مدرسه های آنلاین ثبت نام کنید و آموزش بدون مرز و تعاملی را تجربه کنید

درس یا مهارت*
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید.
نحوه برگزاری*
روز و ساعت برگزاری*
تعداد شاگرد*
وضعیت سکونت*
موبایل*
ایمیل
انتخاب بازه قیمتی؟!*
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • حضوری 60 تا 80 هزارتومان
 • حضوری 80 تا 100 هزارتومان
 • حضوری 100 تا 130 هزارتومان
 • حضوری 130 تا 160 هزارتومان
 • حضوری 160 تا 200 هزارتومان
 • حضوری 200 تا 250 هزارتومان
 • حضوری 250 تا 300 هزارتومان
 • حضوری 300 تا 400 هزارتومان
 • حضوری 400 تا 500 هزارتومان
 • حضوری بالای 500 هزارتومان
نام استاد یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا نام استاد مورد نظر خود را وارد نمائید.
نام مدرسه یا آموزشگاه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان آموزشگاه یا مدرسه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان دوره یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا نام دوره ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان جزوه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان جزوه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان فیلم یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان فیلمی را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید.
آموزش آنلاین ترکی استانبولی
استاد محمد شریف زاده
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/07/16 06:30
تاریخ پایان: 1399/09/16 08:00
هزینه دوره: 
980,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
پکیج صفر تا آیلتس
استاد یاسمین نصر
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/07/15 15:35
تاریخ پایان: 1400/07/15 15:35
هزینه دوره: 
5,700,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس انلاین یازدهم تجربی دین و زندگی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی سینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/30 12:57
تاریخ پایان: 1399/12/30 12:57
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس انلاین یازدهم تجربی زمین شناسی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی سینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/30 12:41
تاریخ پایان: 1399/12/30 12:41
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس انلاین دهم علوم انسانی جغرافیای ایران
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی سینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/30 15:17
تاریخ پایان: 1399/12/30 15:17
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس انلاین دهم علوم انسانی منطق
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی سینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/30 15:16
تاریخ پایان: 1399/12/30 15:16
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس انلاین دهم انسانی جامعه شناسی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی سینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/30 15:15
تاریخ پایان: 1399/12/30 15:15
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس انلاین دهم علوم انسانی اقتصاد
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی سینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/30 15:13
تاریخ پایان: 1399/12/30 15:13
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس انلاین دهم علوم انسانی ریاضی و آمار
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی سینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/30 15:12
تاریخ پایان: 1399/12/30 15:12
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس انلاین دهم علوم انسانی فنون ادبی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی سینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/30 15:10
تاریخ پایان: 1399/12/30 15:10
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس انلاین دهم علوم انسانی تاریخ ۱
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی سینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/30 15:08
تاریخ پایان: 1399/12/30 15:08
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
کلاس انلاین دهم علوم انسانی زبان
آموزشگاه دبیرستان آنلاین غیر دولتی سینا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/11/30 15:07
تاریخ پایان: 1399/12/30 15:07
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
تماس با ما