دوره و کلاس آموزشی درس میکس

دوره و کلاس آموزشی درس میکس

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

دوره خصوصی میکس TRX,Home Fitness, M ...
شروع از: 1396/5/1
با هماهنگی با مربی
هزینه: 200000 تومان
پرداخت اولیه: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام
تدریس مدارهای مخابراتی
شروع از: 1396/12/12
هر روز هفته به جز جمعه ها ساعت ...
هزینه: 35000 تومان
پرداخت اولیه: 2100 تومان
مشاهده و ثبت نام
Music Production & Sound Design
شروع از: 1397/4/1
شنبه تا ۴شنبه ساعت ۴
هزینه: 2000000 » 1800000 تومان (%10)
پرداخت اولیه: 108000 تومان
مشاهده و ثبت نام
x
تماس با ما