دوره و کلاس آموزشی درس فیزیک

دوره و کلاس آموزشی درس فیزیک

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

فیزیک کنکور تجربی

تاریخ برگزاری: 1398/8/4 الی 1398/12/19
هزینه: 2400000 تومان
پیش ثبت نام: 192000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک دوازدهم

تاریخ برگزاری: 1398/7/13 الی 1398/12/21
هزینه: 900000 تومان
پیش ثبت نام: 72000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس دروس فیزیک،ریاضی و آمار دبیرس ...

تاریخ برگزاری: 1395/10/12 الی 1400/10/1
هزینه: 2000 تومان
پیش ثبت نام: 200 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک کنکوری دهم ریاضی (15 جلسه - ت ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/8 الی 1398/7/10
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک کنکوری دهم تجربی (13 جلسه - ت ...

تاریخ برگزاری: 1398/4/8 الی 1398/6/30
هزینه: 650000 تومان
پیش ثبت نام: 52000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک دهم جمع بندی و حل مسئله و نمو ...

تاریخ برگزاری: 1397/9/20 الی 1397/10/10
هزینه: 140000 » 133000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 10700 تومان
مشاهده و ثبت نام

نرم افزار انسیس فلوئنت مقدماتی توسط ...

تاریخ برگزاری: 1397/6/10 الی 1397/6/14
هزینه: 200000 » 160000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 12800 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاسهای نیمه خصوصی کنکور فیزیک 98

تاریخ برگزاری: 1397/5/20 الی 1397/12/20
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آمادگی امتحانات ورودی مقطع دهم مدار ...

تاریخ برگزاری: 1397/5/1 الی 1397/6/25
هزینه: 400000 » 340000 تومان (%15)
پیش ثبت نام: 27200 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاسهای نیمه خصوصی کنکور فیزیک 98

تاریخ برگزاری: 1397/4/1 الی 1398/2/31
هزینه: 750000 تومان
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

کلاس آنلاین فیزیک پایه دهم

تاریخ برگزاری: 1396/10/9 الی 1396/10/9
هزینه: 12000 تومان
پیش ثبت نام: 1000 تومان
مشاهده و ثبت نام

سی اف دی مقدماتی

تاریخ برگزاری: 1396/6/9 الی 1396/6/9
هزینه: 50000 تومان
پیش ثبت نام: 4000 تومان
مشاهده و ثبت نام

صفر تا صد فیزیک و ریاضی کنکور در با ...

تاریخ برگزاری: 1398/5/5 الی 1398/6/25
هزینه: 1250000 » 1000000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 60000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک 3 تجربی (فیزیک دوازدهم تجربی)

تاریخ برگزاری: 1398/5/2 الی 1398/6/20
هزینه: 1400000 » 1260000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 75600 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک ساده:مفهومی، تست، جمع بندی، ر ...

تاریخ برگزاری: 1397/8/23 الی 1397/9/23
هزینه: 398000 » 199000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش دروس

تاریخ برگزاری: 1397/7/15 الی 1398/6/1
هزینه: 500000 تومان
پیش ثبت نام: 30000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس فیزیک دوره اول و دوم

تاریخ برگزاری: 1397/7/10 الی 1398/7/10
هزینه: 100000 » 80000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک کنکور تضمینی

تاریخ برگزاری: 1397/5/15 الی 1397/12/28
هزینه: 4000000 » 3200000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 192000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش شبیه سازی دینامیک مولکولی+ نر ...

تاریخ برگزاری: 1397/5/1 الی 1397/6/31
هزینه: 2000000 » 1900000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 114000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک دهم و یازدهم در تابستان

تاریخ برگزاری: 1397/4/30 الی 1397/6/23
هزینه: 600000 » 570000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 34200 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آموزشی فیزیک دهم و یازدهم در ت ...

تاریخ برگزاری: 1397/4/30 الی 1397/6/23
هزینه: 600000 » 570000 تومان (%5)
پیش ثبت نام: 34200 تومان
مشاهده و ثبت نام

پرسش و پاسخ- مشاوره کنکور 98 در رشت ...

تاریخ برگزاری: 1397/4/15 الی 1397/4/24
هزینه: 75000 » 37500 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 2300 تومان
مشاهده و ثبت نام

جمع بندی فیزیک دهم تجربی

تاریخ برگزاری: 1397/2/12 الی 1397/2/21
هزینه: 180000 تومان
پیش ثبت نام: 10800 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش تضمینی فیزیک کنکور

تاریخ برگزاری: 1397/1/25 الی 1397/6/24
هزینه: 200000 تومان
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام

همایش کنکور تجربی جمع بندی تکنیکی ر ...

تاریخ برگزاری: 1397/1/20 الی 1397/2/29
هزینه: 1500000 تومان
پیش ثبت نام: 90000 تومان
مشاهده و ثبت نام

محاسبات گوسین و بررسی و شناسایی حال ...

تاریخ برگزاری: 1397/1/15 الی 1397/1/30
هزینه: 250000 » 125000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 7500 تومان
مشاهده و ثبت نام

تست‌زنی کنکور

تاریخ برگزاری: 1397/1/14 الی 1397/2/31
هزینه: 500000 » 450000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 27000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک پایه یازدهم

تاریخ برگزاری: 1396/12/10 الی 1397/1/20
هزینه: 30000 » 27000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 1700 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره فرانس پرس کلاس فشرده و فوق فشر ...

تاریخ برگزاری: 1396/11/3 الی 1396/12/19
هزینه: 200000 تومان
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک صفر تا صد کنکور تجربی

تاریخ برگزاری: 1396/10/10 الی 1396/12/29
هزینه: 3500000 تومان
پیش ثبت نام: 210000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره فیزیک فشرده دبیرستان

تاریخ برگزاری: 1396/10/9 الی 1397/10/19
هزینه: 1000000 » 800000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 48000 تومان
مشاهده و ثبت نام

مهندسی شبکه مقدماتی

تاریخ برگزاری: 1396/10/9 الی 1396/11/14
هزینه: 300000 » 90000 تومان (%70)
پیش ثبت نام: 5400 تومان
مشاهده و ثبت نام

برگزاری کلاسهای عربی به صورت چشمی آ ...

تاریخ برگزاری: 1396/10/4 الی 1396/11/4
هزینه: 150000 » 120000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 7200 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره فیزیک سوم دبیرستان

تاریخ برگزاری: 1396/9/23 الی 1396/11/30
هزینه: 80000 » 56000 تومان (%30)
پیش ثبت نام: 3400 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش فیزیک 3 دبیرستان

تاریخ برگزاری: 1396/6/1 الی 1396/7/30
هزینه: 792000 » 633600 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 38100 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تابستانه آموزش فیزیک 1

تاریخ برگزاری: 1396/5/12 الی 1396/5/31
هزینه: 400000 تومان
پیش ثبت نام: 24000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره تابستانه آموزش فیزیک 2 دبیرست ...

تاریخ برگزاری: 1396/5/12 الی 1396/5/31
هزینه: 400000 تومان
پیش ثبت نام: 24000 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک کنکور

تاریخ برگزاری: 1396/5/5 الی 1396/12/15
هزینه: 2000000 تومان
پیش ثبت نام: 120000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آمادگی برای کنکور 97

تاریخ برگزاری: 1396/4/17 الی 1397/2/15
هزینه: 950000 » 475000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 28500 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره فیزیک تابستان راه برتر کنکور 9 ...

تاریخ برگزاری: 1396/4/17 الی 1396/5/21
هزینه: 690000 » 621000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 37300 تومان
مشاهده و ثبت نام

فیزیک سوم دبیرستان

تاریخ برگزاری: 1396/4/17 الی 1396/5/30
هزینه: 290000 تومان
پیش ثبت نام: 17400 تومان
مشاهده و ثبت نام

مشاوره آنلاین کنکور

تاریخ برگزاری: 1396/4/11 الی 1397/3/31
هزینه: 40000 » 36000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 36000 تومان
مشاهده و ثبت نام
x