دوره و کلاس آموزشی بخش حسابداری

دوره و کلاس آموزشی بخش حسابداری

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

پونک
حسابداری ویژه بازار کار
شروع از: 1399/5/16
پنج شنبه ها ساعت 10 تا 11:30
هزینه: 1600000 » 800000 تومان (%50)
پرداخت اولیه: 104000 تومان
مشاهده و ثبت نام
کرج
ریاضی و حسابداری
شروع از: 1399/2/31
همه ایام هفته
هزینه: 80000 تومان
پرداخت اولیه: 4800 تومان
مشاهده و ثبت نام
بابلسر
آموزش اصول حسابداری
شروع از: 1399/4/21
یکشنبه ساعت ۱۸تا۱۹ پنجشنبه سا ...
هزینه: 480000 تومان
پرداخت اولیه: 28800 تومان
مشاهده و ثبت نام
آموزش نرم افزار های حسابداری و مالی
شروع از: 1395/10/15
هر روز 15 الی 17
هزینه: 100000 تومان
پرداخت اولیه: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام
حقوق و دستمزد
شروع از: 1396/1/31
از شنبه الی جمعه
هزینه: 200000 » 100000 تومان (%50)
پرداخت اولیه: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی تخصصی حسابداری
شروع از: 1396/3/16
پنج شنبه و جمعه
هزینه: 35000 تومان
پرداخت اولیه: 2100 تومان
مشاهده و ثبت نام
آموزش گروهی تربیت حسابدار ارشد حرفه ...
شروع از: 1396/4/20
24 ساعت
هزینه: 100000 تومان
پرداخت اولیه: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام
اصول حسابداری
شروع از: 1396/5/20
شنبه دوشنبه چهارشنبه ۹تا ۱۱
هزینه: 300000 تومان
پرداخت اولیه: 18000 تومان
مشاهده و ثبت نام
تهیه و تنظیم صورتهای مالی به همراه ...
شروع از: 1396/9/18
15ساعت روزهای شنب ...
هزینه: 470000 تومان
پرداخت اولیه: 28200 تومان
مشاهده و ثبت نام
آموزش گروهی تربیت حسابدار ارشد حرفه ...
شروع از: 1396/9/20
30 ساعت
هزینه: 100000 تومان
پرداخت اولیه: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام
قوانین و مقررات مالیات های ارزش افز ...
شروع از: 1396/9/26
12 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنب ...
هزینه: 250000 تومان
پرداخت اولیه: 15000 تومان
مشاهده و ثبت نام
تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد
شروع از: 1396/9/29
کارگاه یکروزه پنجشنبه 30آذر از ...
هزینه: 250000 تومان
پرداخت اولیه: 15000 تومان
مشاهده و ثبت نام
مقررات قانون کار و بیمه
شروع از: 1396/10/10
12 ساعت یکشنبه- سه شنبه ساعت 1 ...
هزینه: 330000 تومان
پرداخت اولیه: 19800 تومان
مشاهده و ثبت نام
مروری بر دادرسی مالیاتی
شروع از: 1396/10/10
15 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنب ...
هزینه: 450000 تومان
پرداخت اولیه: 27000 تومان
مشاهده و ثبت نام
مروری بر دادرسی بیمه و تامین اجتماع ...
شروع از: 1396/10/17
12 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنب ...
هزینه: 420000 تومان
پرداخت اولیه: 25200 تومان
مشاهده و ثبت نام
بودجه نویسی
شروع از: 1396/10/30
12 ساعت روزهای زوج ساعت 17-20
هزینه: 340000 تومان
پرداخت اولیه: 20400 تومان
مشاهده و ثبت نام
دوره جامع نرم افزار مالی سپیدار
شروع از: 1396/11/19
پنجشنبه ها 14 تا 18 و جمعه ها ...
هزینه: 799000 تومان
پرداخت اولیه: 79900 تومان
مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی اکسل در حسابداری
شروع از: 1396/11/19
پنجشنبه ها 14 تا 18 و جمعه ها ...
هزینه: 319000 تومان
پرداخت اولیه: 31900 تومان
مشاهده و ثبت نام
آموزش نرم افزار حسابداری هلو
شروع از: 1396/11/19
پنجشنبه ها و جمعه ها 9 تا 13
هزینه: 149000 تومان
پرداخت اولیه: 14900 تومان
مشاهده و ثبت نام
آموزش تخصصی نرم افزار همکاران سیست ...
شروع از: 1396/11/19
پنجشنبه ها 14 تا 18 و جمعه ها ...
هزینه: 449000 تومان
پرداخت اولیه: 44900 تومان
مشاهده و ثبت نام
آموزش تخصصی و حرفه ای نرم افزار را ...
شروع از: 1396/11/19
پنجشنبه ها 14 تا 18 و جمعه ها ...
هزینه: 319000 تومان
پرداخت اولیه: 31900 تومان
مشاهده و ثبت نام
دوره آشنایی با قوانین مالیاتهای مست ...
شروع از: 1397/1/20
توافقی
هزینه: 200000 » 160000 تومان (%20)
پرداخت اولیه: 9600 تومان
مشاهده و ثبت نام
دوره عملی حقوق و دستمزد
شروع از: 1397/5/10
روزهای زوج از ساعت 6 الی 7.5 ب ...
هزینه: 125000 تومان
پرداخت اولیه: 7500 تومان
مشاهده و ثبت نام
تدریس خصوصی دوره جامع نرم افزارحساب ...
شروع از: 1397/7/1
روزهای شنبه الی چهارشنبه از سا ...
هزینه: 320000 تومان
پرداخت اولیه: 19200 تومان
مشاهده و ثبت نام
حسابداری مقدماتی همراه با پارسیان
شروع از: 1398/8/16
پنجشنبه 16آبان ساعت 17
هزینه: 630000 » 567000 تومان (%10)
پرداخت اولیه: 34100 تومان
مشاهده و ثبت نام
x
تماس با ما