دوره و کلاس آموزشی بخش حسابداری

دوره و کلاس آموزشی بخش حسابداری

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

حسابداری مقدماتی همراه با پارسیان

تاریخ برگزاری: 1398/8/16 الی 1398/10/19
هزینه: 630000 » 567000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 34100 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس خصوصی دوره جامع نرم افزارحساب ...

تاریخ برگزاری: 1397/7/1 الی 1397/7/30
هزینه: 320000 تومان
پیش ثبت نام: 19200 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره عملی حقوق و دستمزد

تاریخ برگزاری: 1397/5/10 الی 1397/5/24
هزینه: 125000 تومان
پیش ثبت نام: 7500 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آشنایی با قوانین مالیاتهای مست ...

تاریخ برگزاری: 1397/1/20 الی 1397/12/29
هزینه: 200000 » 160000 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 9600 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش تخصصی نرم افزار همکاران سیست ...

تاریخ برگزاری: 1396/11/19 الی 1396/12/10
هزینه: 449000 تومان
پیش ثبت نام: 44900 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش تخصصی و حرفه ای نرم افزار را ...

تاریخ برگزاری: 1396/11/19 الی 1396/11/26
هزینه: 319000 تومان
پیش ثبت نام: 31900 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش نرم افزار حسابداری هلو

تاریخ برگزاری: 1396/11/19 الی 1396/11/26
هزینه: 149000 تومان
پیش ثبت نام: 14900 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره جامع نرم افزار مالی سپیدار

تاریخ برگزاری: 1396/11/19 الی 1397/2/13
هزینه: 799000 تومان
پیش ثبت نام: 79900 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آموزشی اکسل در حسابداری

تاریخ برگزاری: 1396/11/19 الی 1396/12/11
هزینه: 319000 تومان
پیش ثبت نام: 31900 تومان
مشاهده و ثبت نام

بودجه نویسی

تاریخ برگزاری: 1396/10/30 الی 1396/11/7
هزینه: 340000 تومان
پیش ثبت نام: 20400 تومان
مشاهده و ثبت نام

مروری بر دادرسی بیمه و تامین اجتماع ...

تاریخ برگزاری: 1396/10/17 الی 1396/10/26
هزینه: 420000 تومان
پیش ثبت نام: 25200 تومان
مشاهده و ثبت نام

مروری بر دادرسی مالیاتی

تاریخ برگزاری: 1396/10/10 الی 1396/10/24
هزینه: 450000 تومان
پیش ثبت نام: 27000 تومان
مشاهده و ثبت نام

مقررات قانون کار و بیمه

تاریخ برگزاری: 1396/10/10 الی 1396/10/19
هزینه: 330000 تومان
پیش ثبت نام: 19800 تومان
مشاهده و ثبت نام

تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد

تاریخ برگزاری: 1396/9/29 الی 1396/10/1
هزینه: 250000 تومان
پیش ثبت نام: 15000 تومان
مشاهده و ثبت نام

قوانین و مقررات مالیات های ارزش افز ...

تاریخ برگزاری: 1396/9/26 الی 1396/9/28
هزینه: 250000 تومان
پیش ثبت نام: 15000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش گروهی تربیت حسابدار ارشد حرفه ...

تاریخ برگزاری: 1396/9/20 الی 1396/11/20
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تهیه و تنظیم صورتهای مالی به همراه ...

تاریخ برگزاری: 1396/9/18 الی 1396/9/27
هزینه: 470000 تومان
پیش ثبت نام: 28200 تومان
مشاهده و ثبت نام

اصول حسابداری

تاریخ برگزاری: 1396/5/20 الی 1396/6/15
هزینه: 300000 تومان
پیش ثبت نام: 18000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش گروهی تربیت حسابدار ارشد حرفه ...

تاریخ برگزاری: 1396/4/20 الی 1396/5/20
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره آموزشی تخصصی حسابداری

تاریخ برگزاری: 1396/3/16 الی 1396/12/29
هزینه: 35000 تومان
پیش ثبت نام: 2100 تومان
مشاهده و ثبت نام

حقوق و دستمزد

تاریخ برگزاری: 1396/1/31 الی 1396/3/31
هزینه: 200000 » 100000 تومان (%50)
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

آموزش نرم افزار های حسابداری و مالی

تاریخ برگزاری: 1395/10/15 الی 1395/10/20
هزینه: 100000 تومان
پیش ثبت نام: 6000 تومان
مشاهده و ثبت نام

پیاده سازی کدینگ حسابداری برای شرکت ...

تاریخ برگزاری: 1395/3/17 الی 1395/3/19
هزینه: 39000 » 31200 تومان (%20)
پیش ثبت نام: 1900 تومان
مشاهده و ثبت نام
x