دوره و کلاس آموزشی درس جی کوئری jquery

دوره و کلاس آموزشی درس جی کوئری jquery

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

دوره جامع طراحی و برنامه نویسی سایت ...
شروع از: 1397/6/1
گروه اول:یکشنبه و سه شنبه 20-1 ...
هزینه: 1170000 تومان
پرداخت اولیه: 70200 تومان
مشاهده و ثبت نام
طراحی صفحات وب
شروع از: 1397/8/5
روزهای فرد بعد از ظهر روزهای ...
هزینه: 1050000 » 945000 تومان (%10)
پرداخت اولیه: 56700 تومان
مشاهده و ثبت نام
x
تماس با ما