کلاس آنلاین و دوره آنلاین اختصاصی از مدرسه های آنلاین استادسلام

در کلاس آنلاین ارائه شده در مدرسه های آنلاین ثبت نام کنید و آموزش بدون مرز و تعاملی را تجربه کنید

درس یا مهارت*
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید.
نحوه برگزاری*
روز و ساعت برگزاری*
تعداد شاگرد*
وضعیت استاد*
وضعیت سکونت*
موبایل*
ایمیل
انتخاب بازه قیمتی؟!*
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • حضوری 60 تا 80 هزارتومان
 • حضوری 80 تا 100 هزارتومان
 • حضوری 100 تا 130 هزارتومان
 • حضوری 130 تا 160 هزارتومان
 • حضوری 160 تا 200 هزارتومان
 • حضوری 200 تا 250 هزارتومان
 • حضوری 250 تا 300 هزارتومان
 • حضوری 300 تا 400 هزارتومان
 • حضوری 400 تا 500 هزارتومان
 • حضوری بالای 500 هزارتومان
نام استاد یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا نام استاد مورد نظر خود را وارد نمائید.
نام مدرسه یا آموزشگاه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان آموزشگاه یا مدرسه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان دوره یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا نام دوره ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان جزوه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان جزوه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان فیلم یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان فیلمی را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید.
در حال برگزاری

دوره های بورس و نرم افزار

استاد کریم قاسمی
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1399/05/03 15:00
تاریخ پایان: 1399/05/20 00:00
هزینه دوره: 
50,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری

تدریس آمار کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی

استاد مهدی دری
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ شروع: 1395/10/26 00:00
تاریخ پایان: 1403/11/30 00:00
هزینه دوره: 
100,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
در حال برگزاری

Farahan Kids

آموزشگاه آموزشگاه زبان فراهان
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/19 14:55
تاریخ پایان: 1399/05/31 14:55
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

كلاس آنلاين شماره 11

آموزشگاه موسسه زبانکده واژه
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/04/19 07:42
تاریخ پایان: 1399/04/19 07:42
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

P9945

آموزشگاه موسسه خانه فنون ارشد
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/04/05 12:44
تاریخ پایان: 1399/04/05 12:44
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

P9942

آموزشگاه موسسه خانه فنون ارشد
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/03/19 11:30
تاریخ پایان: 1399/03/19 12:30
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

P9941

آموزشگاه موسسه خانه فنون ارشد
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/03/17 10:05
تاریخ پایان: 1399/03/17 10:05
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

دبستان

آموزشگاه کلاس آنلاین دبستان
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/03/01 06:55
تاریخ پایان: 1399/03/01 06:55
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

تاریخ هنر معاصر جهان

آموزشگاه مدرسه آنلاین هنر فردا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/02/15 10:30
تاریخ پایان: 1399/04/31 12:30
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

دوره تست ادوبی

آموزشگاه علامه طباطبایی واحد آبشناسان
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/02/03 08:44
تاریخ پایان: 1399/02/03 08:44
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

دوره آنلاین ايده تا پروژه پيشرفته

آموزشگاه مدرسه آنلاین سالن ظفر
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/27 21:20
تاریخ پایان: 1399/03/15 21:20
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

عمومی7

آموزشگاه مدرسه آنلاین زبانهای خارجی کارینو
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/20 12:59
تاریخ پایان: 1399/01/20 12:59
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
تماس با ما