دوره و کلاس آموزشی درس میکس

دوره و کلاس آموزشی درس میکس

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

Music Production & Sound Design

تاریخ برگزاری: 1397/4/1 الی 1397/6/1
هزینه: 2000000 » 1800000 تومان (%10)
پیش ثبت نام: 108000 تومان
مشاهده و ثبت نام

تدریس مدارهای مخابراتی

تاریخ برگزاری: 1396/12/12 الی 1396/12/29
هزینه: 35000 تومان
پیش ثبت نام: 2100 تومان
مشاهده و ثبت نام

دوره خصوصی میکس TRX,Home Fitness, M ...

تاریخ برگزاری: 1396/5/1 الی 1396/6/1
هزینه: 200000 تومان
پیش ثبت نام: 12000 تومان
مشاهده و ثبت نام
x