کلاس کنکور، بهترین دوره های نیمه خصوصی کنکور در 1402

کلاس آنلاین نیمه خصوصی کنکور و ثبت نام در دوره کنکور با‌ استادهای خوب استادسلام

 • جستجوی دوره
درس یا مهارت*
نام درس مورد نظر را آرام بنویسید تا لیست پیشنهادی ظاهر شود و درس را انتخاب کنید
نحوه برگزاری*
روز و ساعت برگزاری*
تعداد شاگرد*
وضعیت سکونت*
موبایل*
ایمیل
 • برای این رنج قیمت، استادیار انتخاب کنید
انتخاب بازه قیمتی؟!*
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 350 هزارتومان
 • 350 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • 500 تا 600 هزارتومان
 • 600 تا 700 هزارتومان
 • 700 تا 800 هزارتومان
 • 800 تا 900 هزارتومان
 • 900 تا 1 میلیون تومان
 • 1 میلیون تومان به بالا
نام استاد یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را بنویسید تا لیست پیشنهادی را ببینید و درس را انتخاب کنید و یا نام استاد مورد نظر خود را بنویسید و جستجو را بزنید.
نام مدرسه یا آموزشگاه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان آموزشگاه یا مدرسه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان دوره
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا نام دوره ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان جزوه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان جزوه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان نمونه سوال یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان نمونه سوالی را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان فیلم یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان فیلمی را که می خواهید وارد نمائید.
برگزار شده

طراحی و زبان بصری

آموزشگاه هنرستان آنلاین فنی و حرفه ای غیردولتی دخترانه اقلیما
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/14 14:12
تاریخ پایان: 1399/09/30 14:12
هزینه دوره: 
دریافت رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
برگزار شده

تفکر و سواد چند رسانه ای

آموزشگاه هنرستان آنلاین فنی و حرفه ای غیردولتی دخترانه اقلیما
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/14 14:09
تاریخ پایان: 1399/09/30 14:09
هزینه دوره: 
دریافت رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
برگزار شده

فارسی11

آموزشگاه هنرستان آنلاین فنی و حرفه ای غیردولتی دخترانه اقلیما
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/14 14:08
تاریخ پایان: 1399/09/23 14:08
هزینه دوره: 
دریافت رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
برگزار شده

دینی11

آموزشگاه هنرستان آنلاین فنی و حرفه ای غیردولتی دخترانه اقلیما
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/14 14:05
تاریخ پایان: 1399/09/24 14:05
هزینه دوره: 
دریافت رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
برگزار شده

تاریخ

آموزشگاه هنرستان آنلاین فنی و حرفه ای غیردولتی دخترانه اقلیما
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/14 14:04
تاریخ پایان: 1399/09/23 14:04
هزینه دوره: 
دریافت رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
برگزار شده

مدیریت تولید

آموزشگاه هنرستان آنلاین فنی و حرفه ای غیردولتی دخترانه اقلیما
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/14 14:02
تاریخ پایان: 1399/09/23 14:02
هزینه دوره: 
دریافت رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
برگزار شده

نوآوری

آموزشگاه هنرستان آنلاین فنی و حرفه ای غیردولتی دخترانه اقلیما
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/14 14:00
تاریخ پایان: 1399/10/21 14:00
هزینه دوره: 
دریافت رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
برگزار شده

عربی11

آموزشگاه هنرستان آنلاین فنی و حرفه ای غیردولتی دخترانه اقلیما
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/14 13:58
تاریخ پایان: 1399/09/23 13:58
هزینه دوره: 
دریافت رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
برگزار شده

فیزیک

آموزشگاه هنرستان آنلاین فنی و حرفه ای غیردولتی دخترانه اقلیما
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/14 13:56
تاریخ پایان: 1399/09/15 13:56
هزینه دوره: 
دریافت رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
برگزار شده

انسان ومحیط زیست

آموزشگاه هنرستان آنلاین فنی و حرفه ای غیردولتی دخترانه اقلیما
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/14 13:52
تاریخ پایان: 1399/09/22 13:52
هزینه دوره: 
دریافت رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
برگزار شده

الزامات محیط کار

آموزشگاه هنرستان آنلاین فنی و حرفه ای غیردولتی دخترانه اقلیما
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1400/04/01 03:30
تاریخ پایان: 1400/05/31 03:30
هزینه دوره: 
دریافت رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
برگزار شده

فیزیک دوازدهم

استاد کیوان چگنی
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/01 10:44
تاریخ پایان: 1399/06/15 10:44
هزینه دوره: 
150,000 تومان
نظرات، جزئیات و ثبت‌نام
تماس با ما
تماس از طریق تلگرام
استاد سلام
Ostad salam online school

می خوام از کارهای مهم استادسلام با خبر بشم

اگر «بله» را انتخاب می‌کنید بعد از آن دکمه Allow را هم بزنید.