تدریس خصوصی و معلم خصوصی علوم هفتم

معلم با تجربه تدریس خصوصی علوم هفتم  و کلاس خصوصی علوم هفتم 

جستجوی پیشرفته

معلم خصوصی علوم هفتم و مدرسین تدریس علوم هفتم را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید.

استاد و مدرس علوم هفتم دلخواهتان را اینجا انتخاب و رزرو کنید.

نظرات شاگردان در مورد کلاس علوم هفتم

معلم خصوصی علوم هفتم آنلاین یا حضوری در استادسلام

علوم هفتم متوسطه از مقاطع مهم در مقطع متوسطه است. کتاب علوم هفتم دربردارنده بخش‌ها و فصل‌های مختلفی است. اینگونه به نظر می‌رسد که روش‌های قدیمی برای دانش‌آموزان دیگر موثر نیست، لازم است از روش‌های جدید برای تدریس خصوصی علوم هفتم استفاده شود.
یادگیری درس علوم با روش‌های جدید توسط معلم‌های خوب و حرفه‌ای امکان‌پذیر است.
در راستای یادگیری موثر و کارآمد لازم است تا دانش‌آموزان کتاب‌های غیردرسی مرتبط با تدریس علوم تجربی هفتم را نیز مطالعه کنند. اما قبل از پرداختن به مباحث کتاب علوم هفتم باید گفت تولید کتاب‌های درسی در کشورهای مختلف جهان به دو شکل متمرکز و غیرمتمرکز انجام می‌شود.
در ایران تولید کتاب‌های درسی به شکل متمرکز است. یعنی کتاب‌های درسی توسط آموزش و پرورش تولید شده و برنامه درسی واحدی در سراسر کشور تدریس می‌گردد.
اما در کشورهای دیگر مانند انگلستان، استرالیا، زلاندنو، آمریکا و سوئد تولید کتاب‌های درسی غیر‌متمرکز است. هدف این کشورها کاملاً مشخص بوده و آموزش این کشورها می‌کوشند تا به هدف ملی نزدیک گردند و الزامی در جهت استفاده از یک کتاب درسی واحد برای رسیدن به هدف‌ها وجود ندارد.
معلم در این کشورها از منابع متعددی در جهت آموزش دانش‌آموزان استفاده می‌کند و معلم این آزادی عمل را دارد که منبع تدریس را خود انتخاب کند.
در نظام های آموزشی کتاب‌مدار، اطلاعاتی که توسط دانش‌آموزان به دست می‌آید محدود به کتاب‌های درسی و معلم است. در این روش دانش‌آموزان ناچار به مطالعه کتاب‌های خارج از کتاب‌های درسی می‌باشند. کتاب غیر درسی موجب تثبیت و یادگیری عمیق درس علوم تجربی کلاس هفتم، هم در دانش‌آموزان می‌گردد.
معلم خصوصی علوم هفتم یا معلم مدرسه باید برای گسترش اطلاعات، منابع متعددی را شناسایی و در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند. کتاب‌های غیر درسی با روش غیر‌مستقیم مفاهیم را مطرح کرده و مطالب علمی را در ذهن دانش‌آموز ماندگار می‌کند. در این راستا اولیا مدرسه و خانواده‌ها به اهمیت این کتاب‌های غیردرسی در پیشرفت تحصیلی فرزند خود پی برده‌اند.

کتاب درسی علوم هفتم که در مدارس ایران تدریس می‌شود شامل بخش‌ها و فصل‌های زیر است:

  • بخش اول در تدریس علوم هفتم به علوم و ابزارهای آن می‌پردازد که خود شامل دو فصل است. این دو فصل دربردارنده تفکر و تجربه، اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن می‌باشد.
  • بخش دوم مطلب برای معلم علوم هفتم، مواد در زندگی ما نام دارد که در دو فصل سوم و چهارم ارائه شده است. فصل سوم به اتم‌ها و الفبای مواد پرداخته است. فصل چهارم نیز مواد پیرامون ما نام دارد.
  • بخش سوم کتاب علوم تجربی هفتم که منابع خدادادی در خدمت ما نام دارد، شامل سه فصل است که فصل پنجم از معدن تا خانه، فصل ششم سفر آب روی زمین و فصل هفتم سفر آب درون زمین نام دارد.
  • بخش چهارم علوم هفتم متوسطه انرژی نیاز همیشه نام داشته و شامل سه فصل است. در فصل هشتم به انرژی و تبدیل‌های آن پرداخته شده است. در فصل نهم منابع انرژی مورد بحث قرار گرفته است. در فصل دهم نیز گرما و بهینه سازی مصرف انرژی مطرح شده است.
  • بخش پنجم کتاب علوم هفتم متوسطه دربردارنده پنج فصل بوده که این بخش دنیای درون من نام دارد. فصل یازدهم یاخته و سازمان بندی آن نام دارد. فصل دوازدهم سفره سلامت و فصل سیزدهم سفره غذا، فصل چهاردهم گردش مواد، فصل پانزدهم تبادل با محیط است.

* * * * * * * * * *

تماس با ما
تماس از طریق تلگرام
استاد سلام
Ostad salam online school

می خوام از کارهای مهم استادسلام با خبر بشم

اگر «بله» را انتخاب می‌کنید بعد از آن دکمه Allow را هم بزنید.