مجتمع آموزشی انجمن آنلاین مترجمان استان البرز

ارائه خدمات تخصصی و آموزشی توسط مجتمع آموزشی انجمن آنلاین مترجمان استان البرز

  • درباره آموزشگاه
  • آخرین دوره های برگزار شده
  • نظرات
  • کتابهای مرتبط را ببینید و خریداری کنید
درباره آموزشگاه
آنلاین
آخرین دوره های برگزار شده
برگزار شده

306

آموزشگاه انجمن آنلاین مترجمان استان البرز
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/28 13:01
تاریخ پایان: 1399/03/28 15:01
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

305

آموزشگاه انجمن آنلاین مترجمان استان البرز
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/27 22:58
تاریخ پایان: 1399/03/29 22:58
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

304

آموزشگاه انجمن آنلاین مترجمان استان البرز
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/27 03:56
تاریخ پایان: 1399/03/28 06:00
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

303

آموزشگاه انجمن آنلاین مترجمان استان البرز
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/27 22:54
تاریخ پایان: 1399/03/05 22:54
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

302

آموزشگاه انجمن آنلاین مترجمان استان البرز
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/26 22:52
تاریخ پایان: 1399/02/30 22:52
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

301

آموزشگاه انجمن آنلاین مترجمان استان البرز
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/24 22:50
تاریخ پایان: 1399/02/30 22:50
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

206

آموزشگاه انجمن آنلاین مترجمان استان البرز
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/24 22:15
تاریخ پایان: 1399/02/16 22:15
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

205

آموزشگاه انجمن آنلاین مترجمان استان البرز
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/24 15:12
تاریخ پایان: 1399/02/27 16:30
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

204

آموزشگاه انجمن آنلاین مترجمان استان البرز
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/23 09:59
تاریخ پایان: 1399/02/30 11:59
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

203

آموزشگاه انجمن آنلاین مترجمان استان البرز
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/22 14:57
تاریخ پایان: 1399/02/24 16:57
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

202

آموزشگاه انجمن آنلاین مترجمان استان البرز
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/21 21:49
تاریخ پایان: 1399/02/24 21:49
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده

201

آموزشگاه انجمن آنلاین مترجمان استان البرز
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/01/22 10:44
تاریخ پایان: 1399/02/25 12:44
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
نظرات
ثبت نظر جدید
جهت ثبت نظر باید ابتدا وارد سایت شوید. ورود
هنوز نظری ثبت نشده است.
تماس با ما