مجتمع آموزشی دبیرستان آنلاین شیوا

ارائه خدمات تخصصی و آموزشی توسط مجتمع آموزشی دبیرستان آنلاین شیوا

01143253144 09374842631
  • درباره آموزشگاه
  • آخرین دوره های برگزار شده
  • نظرات
  • کتابهای مرتبط را ببینید و خریداری کنید
درباره آموزشگاه
رشته های تدریس:

ریاضی هنرستان

دبیرستان آنلاین شیوا
آخرین دوره های برگزار شده
برگزار شده
کلاس آنلاین انگلیسی یازدهم انسانی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین شیوا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/17 07:40
تاریخ پایان: 1399/06/17 07:40
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
کلاس آنلاین ریاضی یازدهم انسانی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین شیوا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/17 07:39
تاریخ پایان: 1399/06/17 07:39
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
کلاس آنلاین عربی یازدهم انسانی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین شیوا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/17 07:37
تاریخ پایان: 1399/06/17 07:37
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
کلاس آنلاین فیزیک یازدهم تجربی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین شیوا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/17 07:26
تاریخ پایان: 1399/06/17 07:26
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
کلاس آنلاین انگلیسی یازدهم تجربی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین شیوا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/17 07:25
تاریخ پایان: 1399/06/17 07:25
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
کلاس آنلاین زیست یازدهم تجربی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین شیوا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/17 07:23
تاریخ پایان: 1399/06/17 07:23
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
کلاس آنلاین ریاضی یازدهم تجربی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین شیوا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/17 07:21
تاریخ پایان: 1399/06/17 07:21
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
کلاس آنلاین شیمی یازدهم تجربی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین شیوا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/17 07:20
تاریخ پایان: 1399/06/17 07:20
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
کلاس آنلاین عربی یازدهم تجربی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین شیوا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/17 07:18
تاریخ پایان: 1399/06/17 07:18
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
کلاس آنلاین انگلیسی یازدهم ریاضی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین شیوا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/17 07:18
تاریخ پایان: 1399/06/17 07:18
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
کلاس آنلاین آمار یازدهم ریاضی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین شیوا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/17 07:16
تاریخ پایان: 1399/06/17 07:16
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
کلاس آنلاین حسابان یازدهم ریاضی
آموزشگاه دبیرستان آنلاین شیوا
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/06/17 07:15
تاریخ پایان: 1399/06/17 07:15
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
نظرات
ثبت نظر جدید
هنوز نظری ثبت نشده است.
تماس با ما