• 25 نظر
  • 13 دوره آموزشی عمومی
  • 2 دوره آموزشی خصوصی
  • 778 ساعت کلاس آنلاین برگزار شده
  • 25 جزوه آموزشی
  • 25 فیلم آموزشی
  • 307 بازدید

مجتمع آموزشی موسسه زبانکده واژه

ارائه خدمات تخصصی و آموزشی توسط مجتمع آموزشی موسسه زبانکده واژه

آمل کوچه آفتاب ۶۰ پلاک ۳۰
  • درباره آموزشگاه
  • آخرین دوره های برگزار شده
  • نظرات
  • کتابهای مرتبط را ببینید و خریداری کنید
درباره آموزشگاه
آموزشگاه زبان آنلاين
آخرین دوره های برگزار شده
در حال برگزاری
کلاس آنلاین 6
آموزشگاه موسسه زبانکده واژه
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/08/18 13:31
تاریخ پایان: 1400/04/16 12:31
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
کارگاه آنلاین رسم عاشقی
آموزشگاه موسسه زبانکده واژه
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/04/23 15:57
تاریخ پایان: 1399/07/01 16:57
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
كلاس آنلاين شماره 11
آموزشگاه موسسه زبانکده واژه
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/04/19 07:42
تاریخ پایان: 1399/04/19 07:42
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
كلاس آنلاين 9
آموزشگاه موسسه زبانکده واژه
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/04/17 19:12
تاریخ پایان: 1399/07/01 20:12
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
كلاس آنلاين 8
آموزشگاه موسسه زبانکده واژه
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/04/17 19:09
تاریخ پایان: 1399/07/01 20:09
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
كلاس آنلاين 7
آموزشگاه موسسه زبانکده واژه
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/04/17 13:20
تاریخ پایان: 1399/07/01 14:20
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
كلاس آنلاين 5
آموزشگاه موسسه زبانکده واژه
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/04/16 20:38
تاریخ پایان: 1399/06/31 21:38
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
كلاس آنلاين 4
آموزشگاه موسسه زبانکده واژه
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/04/16 20:34
تاریخ پایان: 1399/06/31 21:34
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
كلاس آنلاين 3
آموزشگاه موسسه زبانکده واژه
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/04/16 20:06
تاریخ پایان: 1399/06/31 21:06
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
كلاس آنلاين 2
آموزشگاه موسسه زبانکده واژه
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/04/16 20:04
تاریخ پایان: 1399/06/31 21:04
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
كلاس آنلاين 1
آموزشگاه موسسه زبانکده واژه
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/04/16 20:02
تاریخ پایان: 1399/06/31 21:02
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
برگزار شده
دوره آنلاين زبان انگليسي واژه
آموزشگاه موسسه زبانکده واژه
نحوه برگزاری: آنلاین
تاریخ شروع: 1399/04/16 07:23
تاریخ پایان: 1399/08/01 08:23
هزینه دوره: 
رایگان
نظرات، جزئیات و ثبت نام
نظرات
ثبت نظر جدید
هنوز نظری ثبت نشده است.
تماس با ما