اجاره سالن همایش و سالن کنفرانس در غرب، مرکز، شمال و شرق تهران

سالن همایش متناسب با تعداد نفرات شما را داریم، سالن های کنفرانس تهران، عکس ها را ورق بزنید

موقعیت بر روی نقشه: می توانید با تغییر بزرگنمایی و جابجایی نقشه، نقطه مورد نظر خودرا بیابید

اجاره سالن کنفرانس و همایش 50 نفره

سالن همایش و کنفرانس 50 نفره
سالن کنفرانس 50 نفره الهیه
سالن کنفرانس 50 نفره هتل انقلاب
کلاس 40 نفره
سالن کنفرانس 35 نفره خاص

اجاره سالن کنفرانس و همایش 80 نفره و 100 نفره

اجاره سالن 100 نفره مرزداران
سالن سمینار و جشن سازمانی
سالن 80 نفره همایشی
سالن کنفرانس 100 نفره
سالن کنفرانس80نفره
سالن همایش 120 نفره

اجاره سالن کنفرانس و همایش 200 نفره

سالن کنفرانس 200 نفره وليعصر
سالن کنفرانس 200 نفره پردیس
اجاره سالن تا 170 نفره
سالن کنفرانس 200 نفره

اجاره سالن کنفرانس و همایش 500 تا 1500 نفره

سالن همايش 500 نفره
سالن همایش 300 نفره پردیس
سالن همایش 500 نفره نیاوران
سالن همایش 500 نفره غرب
سالن همایش 600نفره
سالن همایش 600 نفره
سالن همایش 1800 نفره
سالن همایش 1500 نفره
مرکز همایش 1500 نفره

اجاره سالن نمایشگاه

اجاره سالن نمايشگاهی
x