اجاره سالن همایش و اجاره سالن کنفرانس و اجاره سالن سمینار

اجاره سالن همایش و اجاره سالن کنفرانس و اجاره سالن سمینار

معرفی سالن همایش ، سالن سمینار و سالن کنفرانس جهت اجاره برای مناسبتها و آموزشهای شما :

موقعیت بر روی نقشه: می توانید با تغییر بزرگنمایی و جابجایی نقشه، نقطه مورد نظر خودرا بیابید
جستجو بر اساس استان
استان: 

اجاره سالن کنفرانس و همایش 50 نفره

سالن همایش و کنفرانس 50 نفره
سالن کنفرانس 50 نفره الهیه
سالن کنفرانس 50 نفره هتل انقلاب
سالن همایش 70نفره

اجاره سالن کنفرانس و همایش 80 نفره و 100 نفره

اجاره سالن 100 نفره مرزداران
سالن کنفرانس 100 نفره
سالن کنفرانس80نفره
سالن همایش 100 نفره کرج

اجاره سالن کنفرانس و همایش 200 نفره

سالن کنفرانس 200 نفره وليعصر
اجاره سالن همایش 200 نفره غرب تهران
اجاره سالن تا 170 نفره
سالن همایش 120 نفره
سالن کنفرانس 200 نفره

اجاره سالن کنفرانس و همایش 500 تا 1500 نفره

سالن همايش 500 نفره
سالن همایش 500 نفره نیاوران
سالن همایش 500نفره غرب
سالن همایش 600نفره
سالن همایش 1800 فره
سالن همایش 1500 نفره
مرکز همایش 1500 نفره

اجاره سالن نمایشگاه

اجاره سالن نمايشگاهی
x