معلم برای تدریس خصوصی 3dmax تری دی مکس

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی 3dmax تری دی مکس

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای 3dmax تری دی مکس

تدریس خصوصی برای 3dmax تری دی مکس، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 440 مورد یافته شد )

درس 3dmax تری دی مکس
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شهرام حمیدی
مدرس آقای شهرام حمیدی
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, وی ری vray, premierپریمایر, sound engineering مهندسی صدا و تکنولوژی موسیقی, فتوشاپ photoshop, پست پروداکشن PostProduction
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نیلوفر رضی پور
مدرس خانم نیلوفر رضی پور
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad, وی ری vray
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الهام آرین
مدرس خانم الهام آرین
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad, نقشه کشی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرخ جولایی
مدرس آقای فرخ جولایی
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad, طراحی معماری
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی کامرانی
مدرس آقای علی کامرانی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و چهل و پنج دقیقهآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad, رویت , وی ری vray
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سید احسان حسینی
مدرس آقای سید احسان حسینی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, رویت , اتوکد autocad, فتوشاپ photoshop
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الهام آرین
مدرس خانم الهام آرین
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی شعبانی اصل
مدرس آقای علی شعبانی اصل
حضوری 250 تا 300 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس گرافیک کامپیوتری, پی سازی, plaxis
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهسا مهدوی
مدرس خانم مهسا مهدوی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad, رویت
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا جمشیدیان
مدرس آقای علیرضا جمشیدیان
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, نقشه برداری, اسکچاپ sketchup
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهار طاهری
مدرس خانم بهار طاهری
حضوری 300 تا 400 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس گرافیک کامپیوتری, رویت , وی ری vray, گرسهاپر Grasshopper
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط لیدا lida_architect@yahoo.com
مدرس خانم لیدا lida_archi ...
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس گرافیک کامپیوتری, معماری, اتوکد autocad
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضوانه اکبری
مدرس خانم رضوانه اکبری
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, وی ری vray, فتوشاپ photoshop
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سیامک مطلق
مدرس آقای سیامک مطلق
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس گرافیک کامپیوتری, طراحی نما, معماری, وی ری vray, پست پروداکشن PostProduction
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امید دیانت زاده
مدرس آقای امید دیانت زاده
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad, وی ری vray, معماری, رویت
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رسول رضایی
مدرس آقای رسول رضایی
معلم خصوصی جهت تدریس دروس گرافیک کامپیوتری, وی ری vray
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهوش واحدی
مدرس خانم مهوش واحدی
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس گرافیک کامپیوتری, معماری, اسکچاپ sketchup
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مسعود حیدری
مدرس آقای مسعود حیدری
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس معماری, گرافیک کامپیوتری, اتوکد autocad
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما