معلم برای تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای المپیاد کامپیوتر

تدریس خصوصی برای المپیاد کامپیوتر، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 236 مورد یافته شد )

درس المپیاد کامپیوتر
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فائزه مطیعی
مدرس خانم فائزه مطیعی
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس برنامه نویسی, کامپیوتر المپیاد, کامپیوتر Computer
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمدهادی قومنجانی
مدرس آقای محمدهادی قومنجا ...
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, Matlab نرم افزار متلب, کامپیوتر Computer
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی آخوندیان امیری
مدرس آقای علی آخوندیان ام ...
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس نظریه زبان ها و ماشین ها, ریاضیات دانشگاه, کامپیوتر Computer
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهران اصغری
مدرس آقای مهران اصغری
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس فیزیک, ریاضی, کامپیوتر Computer
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعیدرضا علیپورفرد
مدرس آقای سعیدرضا علیپورف ...
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, طراحی الگوریتم, کامپیوتر Computer
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ساره صادقیان
مدرس خانم ساره صادقیان
معلم خصوصی جهت تدریس دروس هندسه, ریاضی, پایگاه داده, ساختمان داده ها, نظریه زبان ها و ماشین ها, فیزیک, زبان انگلیسی, ریاضی دبیرستان, آی سی دی ال مهارت های هفتگانه رایانه icdl, کامپیوتر Computer, , برنامه نویسی, طراحی الگوریتم
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زهرا خادم
مدرس خانم زهرا خادم
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس کامپیوتر Computer
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الاله sharifi
مدرس خانم الاله sharifi
معلم خصوصی جهت تدریس دروس گرافیک کامپیوتری, کامپیوتر Computer, طراحی وب سایت
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سیده زینب حسین پور
مدرس خانم سیده زینب حسین ...
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس آی سی دی ال مهارت های هفتگانه رایانه icdl
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد ارمبو
مدرس آقای محمد ارمبو
معلم خصوصی جهت تدریس دروس آی سی دی ال مهارت های هفتگانه رایانه icdl, شبکه, کامپیوتر Computer
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مسعود رحیمی
مدرس آقای مسعود رحیمی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس کامپیوتر Computer, برنامه نویسی, آی سی دی ال مهارت های هفتگانه رایانه icdl
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمدحسین نوبهار
مدرس آقای محمدحسین نوبهار
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس تعمیر موبایل, شبکه, کامپیوتر Computer
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط لقمان رشیدی
مدرس آقای لقمان رشیدی
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس آی سی دی ال مهارت های هفتگانه رایانه icdl, طراحی وب سایت, برنامه نویسی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرزو موسوی
مدرس خانم آرزو موسوی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, آی سی دی ال مهارت های هفتگانه رایانه icdl, زبان انگلیسی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر محمدی
مدرس آقای امیر محمدی
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, آی سی دی ال مهارت های هفتگانه رایانه icdl, علوم کامپیوتر
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نگین آبگینه چی
مدرس خانم نگین آبگینه چی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس کامپیوتر Computer, کاربرد کامپیوتر, آی سی دی ال مهارت های هفتگانه رایانه icdl
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط mohamamd rahimi
مدرس آقای mohamamd rahimi
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس کامپیوتر Computer, آی سی دی ال مهارت های هفتگانه رایانه icdl, network
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رسول صفری
مدرس آقای رسول صفری
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, فیزیک, کامپیوتر Computer
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما