معلم برای تدریس خصوصی سنتور

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی سنتور

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای سنتور

تدریس خصوصی برای سنتور، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 47 مورد یافته شد )

درس سنتور
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرنام فرهنگ
مدرس آقای فرنام فرهنگ
حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس موسیقی, تار, سنتور, آواز, sound engineering مهندسی صدا و تکنولوژی موسیقی, ساز عود
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مجید جلیلی
مدرس آقای مجید جلیلی
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس سنتور
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آموزشگاه موسیقی هنرپارسه
آموزشگاه موسیقی ...
تدریس خصوصی حضوری دروس گیتار, پیانو, ساز دهنی, ویولن, تار, سنتور
مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سمانه حق شناس
مدرس خانم سمانه حق شناس
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, سنتور
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط احسان لرپور
مدرس آقای احسان لرپور
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس سنتور
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرشام حاتمی نژاد
مدرس آقای آرشام حاتمی نژا ...
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس سنتور
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر عباسی
مدرس آقای امیر عباسی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس سنتور
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد صادق حیدری
مدرس آقای محمد صادق حیدری
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, سنتور
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضا زلفی
رضا زلفی
تدریس خصوصی حضوری دروس سنتور
مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ناهید انصاری
مدرس خانم ناهید انصاری
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس سنتور, موسیقی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرش مهابادی
مدرس آقای آرش مهابادی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, ساخت کلیپ, سنتور
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرشاد فرهادپور
مدرس آقای فرشاد فرهادپور
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس سنتور
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ژیلا حاتمی
مدرس خانم ژیلا حاتمی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس یوگا, سنتور, آواز
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرمین ریاضی فر
مدرس آقای آرمین ریاضی فر
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس موسیقی, سنتور
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی الوندیان
مدرس آقای علی الوندیان
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, سنتور, زبان انگلیسی دانشگاه
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آموزشگاه موسیقی دیبا
آموزشگاه موسیقی ...
تدریس خصوصی حضوری دروس گیتار, پیانو, سازهای کوبه ای, تار, سنتور, موسیقی
مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آموزشگاه موسیقی بربط
آموزشگاه موسیقی ...
معلم خصوصی جهت تدریس دروس پیانو, گیتار, ویولن, تار, سنتور, فلوت, آواز
مشاهده پروفایل
x
تماس با ما