معلم برای تدریس خصوصی زبان کردی سورانی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی زبان کردی سورانی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای زبان کردی سورانی

تدریس خصوصی برای زبان کردی سورانی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

قیمت های تدریس خصوصی اساتید برای زبان کردی سورانی

نمایش بر اساس: ( تعداد 3 مورد یافته شد )

درس زبان کردی سورانی
اسماعیل میری
آقای اسماعیل میری
زبان کردی سورانی, ریاضی
مشاهده پروفایل
x