معلم برای تدریس خصوصی زبان کردی سورانی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی زبان کردی سورانی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای زبان کردی سورانی

تدریس خصوصی برای زبان کردی سورانی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 3 مورد یافته شد )

درس زبان کردی سورانی
پیام احمدی

مدرس آقای پیام احمدی

تدریس دروس زبان کردی سورانی

مشاهده پروفایل
احمد محمدزاده

مدرس آقای احمد محمدزاده

تدریس دروس زبان کردی سورانی

مشاهده پروفایل
اسماعیل میری

مدرس آقای اسماعیل میری

تدریس دروس ریاضی, زبان کردی سورانی

مشاهده پروفایل
x