معلم برای تدریس خصوصی فیزیک به زبان انگلیسی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی فیزیک به زبان انگلیسی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای فیزیک به زبان انگلیسی

تدریس خصوصی برای فیزیک به زبان انگلیسی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 2917 مورد یافته شد )

درس فیزیک به زبان انگلیسی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعید صابری
مدرس آقای سعید صابری
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, ریاضی ششم, فیزیک دبیرستان, ریاضی دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر مهدی نحوی
مدرس آقای امیر مهدی نحوی
حضوری 400 تا 500 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, اتوکد autocad, , ایستایی, ریاضی, فیزیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پریسا عباسی
مدرس خانم پریسا عباسی
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مریم محمودی
مدرس خانم مریم محمودی
معلم خصوصی جهت تدریس دروس فیزیک, زبان انگلیسی تخصصی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مرضیه سادات حافظی
مدرس خانم مرضیه سادات حاف ...
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس فیزیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط احسان رازقی
مدرس آقای احسان رازقی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس فیزیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نژلا شهیدی
مدرس خانم نژلا شهیدی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, آیلتس, ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست شناسی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سها طوسیان
مدرس خانم سها طوسیان
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و چهل و پنج دقیقهآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس فیزیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شیوا شه شناس
مدرس خانم شیوا شه شناس
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس فیزیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی حسینی فرزاد
مدرس آقای علی حسینی فرزاد
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس طراحی اجزا, ریاضی, فیزیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بنفشه قارداش بگی
مدرس خانم بنفشه قارداش بگ ...
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, فیزیک دبیرستان, ریاضی دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امین یارمحمدی
مدرس آقای امین یارمحمدی
حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسن بیک محمدلو تضمینی
مدرس آقای حسن بیک محمدلو ...
حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, آمار, فیزیک, مکانیک, الاستیسیته, اقتصاد خرد, ریاضی مهندسی پیشرفته, محاسبات عددی, ریاضیات دانشگاه, استاتیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مریم علی آبادی (ریاضی)
مدرس خانم مریم علی آبادی ...
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, آمار, فیزیک, ریاضی دبیرستان, ریاضی ششم
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سودابه هداوند
مدرس خانم سودابه هداوند
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, شیمی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نسترن شمگانی
مدرس خانم نسترن شمگانی
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, ریاضی دبستان, ریاضی متوسطه, ریاضی دبیرستان, فیزیک دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط عباس جانقربان
مدرس آقای عباس جانقربان
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, ریاضی دبیرستان, فیزیک دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سینا یزدانی شورمستی
مدرس آقای سینا یزدانی شور ...
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, فیزیک, معادلات دیفرانسیل, استاتیک, مقاومت مصالح, مکانیک, ریاضی دبیرستان, اتوکد autocad, طراحی سازه, ایستایی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما