تدریس خصوصی و معلم خصوصی تمپو

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی تمپو

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای تمپو

تدریس خصوصی برای تمپو، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 28 مورد یافته شد )

درس تمپو
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رامین معصومی

مدرس آقای رامین معصومی

تدریس خصوصی حضوری دروس سازهای کوبه ای

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر کاظم زاده

مدرس آقای امیر کاظم زاده

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس سازهای کوبه ای

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط موسیقی نوین

موسیقی نوین

تدریس خصوصی حضوری دروس موسیقی, سازهای کوبه ای, پیانو, ویولن, آواز

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهراد مقدسی

مدرس آقای بهراد مقدسی

معلم خصوصی جهت تدریس دروس گیتار, سازهای کوبه ای

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آموزشگاه موسیقی آوایش

آموزشگاه موسیقی ...

تدریس خصوصی حضوری دروس گیتار, کلارینت, ساز دهنی, سازهای کوبه ای, ویولن, تار, ترومپت

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط میلاد حیدری

مدرس آقای میلاد حیدری

معلم خصوصی جهت تدریس دروس سازهای کوبه ای

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط کیمیا کلهری

مدرس خانم کیمیا کلهری

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس سازهای کوبه ای

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط عسل پیله وری

مدرس خانم عسل پیله وری

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس پیانو, سازهای کوبه ای, موسیقی, کمانچه

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط افشین هنرور

مدرس آقای افشین هنرور

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس موسیقی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد رضا نامدارپور

مدرس آقای محمد رضا نامدار ...

معلم خصوصی جهت تدریس دروس سازهای کوبه ای, موسیقی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پویان آذرپِی

مدرس آقای پویان آذرپِی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس سازهای کوبه ای

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا مسلمی

مدرس آقای علیرضا مسلمی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس سازهای کوبه ای

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی فلاح

مدرس آقای علی فلاح

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس موسیقی, سازهای کوبه ای

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط کامران آزاد

مدرس آقای کامران آزاد

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس موسیقی, سازهای کوبه ای

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد میری

مدرس آقای محمد میری

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس موسیقی, سازهای کوبه ای

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سینا سینایی

مدرس آقای سینا سینایی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس سلفژ, موسیقی, سازهای کوبه ای, پیانو

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آموزشگاه موسیقی دیبا

آموزشگاه موسیقی ...

تدریس خصوصی حضوری دروس گیتار, پیانو, سازهای کوبه ای, تار, سنتور, موسیقی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهیار محمدی

مدرس آقای مهیار محمدی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس سازهای کوبه ای

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما