تدریس خصوصی و معلم خصوصی دینامیک

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی دینامیک

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای دینامیک

تدریس خصوصی برای دینامیک، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 172 مورد یافته شد )

درس دینامیک
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امین یارمحمدی

مدرس آقای امین یارمحمدی

حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس معادلات دیفرانسیل, استاتیک, مقاومت مصالح, دینامیک, انتقال حرارت و ترمودینامیک, مکانیک, ‌فیزیک دانشگاهی, ریاضیات دانشگاه, ایستایی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امید کاظم زاده خویی

مدرس آقای امید کاظم زاده ...

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس Matlab نرم افزار متلب, استاتیک, مقاومت مصالح, دینامیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمدمهدی خیری خواه

مدرس آقای محمدمهدی خیری خ ...

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس دینامیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط احمدرضا اکبرزاده

مدرس آقای احمدرضا اکبرزاد ...

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس دینامیک, انتقال حرارت و ترمودینامیک, مکانیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مجید اسدی

مدرس آقای مجید اسدی

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس دینامیک, ‌فیزیک دانشگاهی, ریاضیات دانشگاه

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حامد قماشچی

مدرس آقای حامد قماشچی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس فیزیک, استاتیک, دینامیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهران حشمتی

مدرس آقای مهران حشمتی

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و چهل و پنج دقیقهآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس دینامیک, catia کتیا, استاتیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امین معماری

مدرس آقای امین معماری

معلم خصوصی جهت تدریس دروس استاتیک, مقاومت مصالح, دینامیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی رحیمی

مدرس آقای علی رحیمی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, فیزیک, دینامیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سبحان طولابی

مدرس آقای سبحان طولابی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس استاتیک, مقاومت مصالح, دینامیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مصطفی زارعی

مدرس آقای مصطفی زارعی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, فیزیک, دینامیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مسلم افشاری

مدرس آقای مسلم افشاری

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس استاتیک, دینامیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط افشین چمی

مدرس آقای افشین چمی

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, فیزیک, حسابان, هندسه, جبر و احتمالات, احتمال, Matlab نرم افزار متلب, معادلات دیفرانسیل, استاتیک, مقاومت مصالح, دینامیک, انتقال حرارت و ترمودینامیک, مکانیک سیالات, مکانیک, solidworks سالیدورکز, catia کتیا, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمدمهدی وهابی

مدرس آقای محمدمهدی وهابی

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس استاتیک, مقاومت مصالح, دینامیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شهرام شفیعی

مدرس آقای شهرام شفیعی

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس دینامیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مجید دستمالچی

مدرس آقای مجید دستمالچی

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, فیزیک, استاتیک, دینامیک, انتقال حرارت و ترمودینامیک, مکانیک سیالات

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پویا علی نوری

مدرس آقای پویا علی نوری

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس دینامیک, انتقال حرارت و ترمودینامیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سید محمد میرطاهری

مدرس آقای سید محمد میرطاه ...

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس استاتیک, مقاومت مصالح, دینامیک, مکانیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما