تدریس خصوصی و معلم خصوصی گیتار الکتریک electric guitar

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی گیتار الکتریک electric guitar

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای گیتار الکتریک electric guitar

تدریس خصوصی برای گیتار الکتریک electric guitar، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 145 مورد یافته شد )

درس گیتار الکتریک electric guitar
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر تهرانی

مدرس آقای امیر تهرانی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس سلفژ, گیتار, آواز

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهزاد بیسادی

مدرس آقای بهزاد بیسادی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهرشاد محمدی

مدرس آقای مهرشاد محمدی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس گیتار, پیانو

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط وحید خالقی

مدرس آقای وحید خالقی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعید حسن زاده

مدرس آقای سعید حسن زاده

حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پژمان احمدی

مدرس آقای پژمان احمدی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرش رحمانی

مدرس آقای آرش رحمانی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس موسیقی, گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حمید ملک لی

مدرس آقای حمید ملک لی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس موسیقی, گیتار, آهنگسازی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شایان میرغفوری

مدرس آقای شایان میرغفوری

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس سلفژ, موسیقی, گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نیما اکبرى

مدرس آقای نیما اکبرى

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس گیتار, آهنگسازی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آموزشگاه موسیقی خوش هنر دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

آموزشگاه موسیقی ...

تدریس خصوصی حضوری دروس گیتار, پیانو, ویولن, تار, موسیقی کودکان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط میثم صادق

مدرس آقای میثم صادق

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس سلفژ, گیتار, موسیقی, پیانو

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط استودیو صدابرداری برهان

استودیو صدابردا ...

تدریس خصوصی حضوری دروس سلفژ, گیتار, پیانو, کارگردانی, آهنگسازی, درامزDrums

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آریا نظیری

مدرس آقای آریا نظیری

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار, کیوبیس

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضا یوسفی

مدرس آقای رضا یوسفی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گیتار, موسیقی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعید خانزاد

مدرس آقای سعید خانزاد

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آموزشگاه موسیقی پویش

آموزشگاه موسیقی ...

تدریس خصوصی حضوری دروس گیتار, پیانو, سازهای کوبه ای, سنتور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آموزشگاه موسیقی هم صدا

آموزشگاه موسیقی ...

معلم خصوصی جهت تدریس دروس موسیقی, گیتار, تار

مشاهده پروفایل
x
تماس با ما