تدریس خصوصی و معلم خصوصی کودکان استثنائی

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی کودکان استثنائی

درس یا مهارت*
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید.
نحوه برگزاری*
روز و ساعت برگزاری*
تعداد شاگرد*
وضعیت سکونت*
موبایل*
ایمیل
انتخاب بازه قیمتی؟!*
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • حضوری 80 تا 100 هزارتومان
 • حضوری 100 تا 130 هزارتومان
 • حضوری 130 تا 160 هزارتومان
 • حضوری 160 تا 200 هزارتومان
 • حضوری 200 تا 250 هزارتومان
 • حضوری 250 تا 300 هزارتومان
 • حضوری 300 تا 400 هزارتومان
 • حضوری 400 تا 500 هزارتومان
 • حضوری بالای 500 هزارتومان
نام استاد یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا نام استاد مورد نظر خود را وارد نمائید.
نام مدرسه یا آموزشگاه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان آموزشگاه یا مدرسه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان دوره یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا نام دوره ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان جزوه یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان جزوه ای را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان فیلم یا رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید و یا عنوان فیلمی را که می خواهید وارد نمائید.
عنوان رشته درسی
نام درس مورد نظر را از لیست نمایش داده شده انتخاب کنید.
دسته بندی مرتبط
 • کودکان استثنائی
 • کودکان کم توان ذهنی
 • کودک دارای اختلال یادگیری
 • کودک بیش فعال ذهنی
 • کودک اوتیسم
 • کودک دیرآموز
 • خط بریل
 • موسیقی نابینایان
 • تحرک و جهت یابی نابینایان
 • سفالگری به نابینایان
میزان محبوبیت استاد
هزینه تدریس (جلسه ای)
برگزاری بصورت آنلاین
استاد مناسب برای
محل سکونت استاد
اساتید دارای جزوه
اساتید دارای فیلم
استاد، مکانی برای تدریس داشته باشد
نمايش فقط آموزشگاههاي برگزار کننده

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی کودکان استثنائی

تدریس خصوصی کودکان استثنائی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

قیمت های تدریس خصوصی اساتید کودکان استثنائی

نمایش بر اساس: ( تعداد 17 مورد یافته شد )

کودکان استثنائی
رضا کشوری

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیم تدریس

آنلاین 20 % تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس  کودکان استثنائی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
لیلا سعیدی

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت تدریس

 

معلم خصوصی حضوری دروس  کودکان استثنائی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
باران فتحی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و چهل و پنج دقیقه تدریس

 

معلم خصوصی حضوری دروس  کودکان استثنائی کودک دارای اختلال یادگیری کودک اوتیسم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
فاطمه اکرمیان

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت تدریس

آنلاین 10 % تخفیف

معلم خصوصی حضوری و آنلاین دروس  دوم دبستان روانشناسی مشاوره تربیت کودک اول ابتدایی کودک دارای اختلال یادگیری

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
فرزانه فردوسی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعت تدریس

آنلاین 10 % تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس  مشاوره تحصیلی و خانوادگی مشاوره روان شناسی کودک اوتیسم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
شفیقه همراهی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت تدریس

 

تدریس خصوصی حضوری دروس  ابتدایی فارسی ابتدایی کودک دارای اختلال یادگیری

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
فاطمه خواجه

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت تدریس

 

تدریس خصوصی حضوری دروس  ریاضی دبستان فارسی ابتدایی کودک دارای اختلال یادگیری

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
سمیع صالحی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت تدریس

 

تدریس خصوصی حضوری دروس  مشاوره تحصیلی و خانوادگی مشاوره روان شناسی کودک دارای اختلال یادگیری

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
کیمیا مجابی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت تدریس

 

تدریس خصوصی حضوری دروس  فارسی اول ابتدایی کودک دارای اختلال یادگیری کودک دیرآموز

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
فاطمه مرادی پور

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت تدریس

 

تدریس خصوصی حضوری دروس  شیمی خلاقیت کودک دارای اختلال یادگیری

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
ریحانه یدالله پورشمس ابادی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیم تدریس

 

تدریس خصوصی حضوری دروس  کودک اوتیسم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
منیژه تنهامعافی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت تدریس

آنلاین 20 % تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس  کودک بیش فعال ذهنی کودک اوتیسم کودک دیرآموز

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
مانا معافی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت تدریس

آنلاین 20 % تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس  کودک بیش فعال ذهنی کودک اوتیسم کودک دیرآموز

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
نتیجه بخش بود؟ پس بهمون امتیاز بدید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
تماس با ما