معلم برای تدریس خصوصی ادبیات

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی ادبیات

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای ادبیات

تدریس خصوصی برای ادبیات، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 182 مورد یافته شد )

درس ادبیات
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مصطفی اسلامی

مدرس آقای مصطفی اسلامی

تدریس دروس فارسی, زبان و ادبیات فارسی, ادبیات فارسی, ادبیات فارسی کنکور, ادبیات فارسی دوازدهم, ادبیات فارسی نهم, ادبیات فارسی دبیرستان, ادبیات فارسی یازدهم, ادبیات, فارسی دهم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الهام راد

مدرس خانم الهام راد

تدریس دروس ادبیات, ادبیات فارسی دبیرستان, ادبیات فارسی ششم, ادبیات نهم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط راشین مبشری

مدرس خانم راشین مبشری

تدریس دروس ادبیات, عربی, فارسی, عربی کنکور, ادبیات فارسی, عربی نهم, عربی یازدهم, عربی هشتم, عربی دهم, ادبیات فارسی کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط گروه آموزشی درخشش

گروه آموزشی درخ ...

تدریس دروس ادبیات, ریاضی, فیزیک, عربی, شیمی, اقتصاد

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی تبسمی

مدرس آقای مهدی تبسمی

تدریس دروس ادبیات, زبان و ادبیات فارسی, ادبیات فارسی کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط گروه علمی آموزشی کیمیا

گروه علمی آموزش ...

تدریس دروس شیمی, ادبیات, فیزیک, علوم, عربی, ریاضی, زیست

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط هادی پریشانی

مدرس آقای هادی پریشانی

تدریس دروس ادبیات, علوم, زبان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد کمالی

مدرس آقای محمد کمالی

تدریس دروس ادبیات, ادبیات فارسی, ادبیات کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فردین رشیدی

فردین رشیدی

تدریس دروس ریاضی, فیزیک, شیمی, ادبیات, زبان, عربی, زیست

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مونا مظهری

مدرس خانم مونا مظهری

تدریس دروس ادبیات, ادبیات کنکور, زبان انگلیسی تخصصی, عربی انسانی, عربی دهم, دستور زبان فارسی, عربی نهم, عربی, اقتصاد کنکور انسانی, عربی یازدهم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ساناز دولتی

مدرس خانم ساناز دولتی

تدریس دروس ادبیات, عربی, انگلیسی کنکور, زبان عربی کنکور, ریاضیات انسانی, عربی دهم, ادبیات فارسی دهم, زبان انگلیسی ششم, زبان انگلیسی, زبان دهم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زهرا قنبرزمانی

مدرس خانم زهرا قنبرزمانی

تدریس دروس ادبیات, عربی, ادبیات کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شیوا اردلانیان

مدرس خانم شیوا اردلانیان

تدریس دروس ریاضی, ادبیات, عربی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط هانیه آصالح

مدرس خانم هانیه آصالح

تدریس دروس ادبیات, تاریخ هنر, کنکور هنر

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نازنین قاسمی ورکی

مدرس خانم نازنین قاسمی ور ...

تدریس دروس زیست شناسی عمومی, شیمی, ادبیات

مشاهده پروفایل
x