تدریس خصوصی و معلم خصوصی metal گیتار

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی metal گیتار

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای metal گیتار

تدریس خصوصی برای metal گیتار، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 145 مورد یافته شد )

درس metal گیتار
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهزاد بیسادی

مدرس آقای بهزاد بیسادی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرزام شادزی نواز

مدرس آقای فرزام شادزی نوا ...

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پژمان احمدی

مدرس آقای پژمان احمدی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط کیان صادقی

مدرس آقای کیان صادقی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس موسیقی, گیتار, آهنگسازی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رامین مقدسی

مدرس آقای رامین مقدسی

تدریس خصوصی حضوری دروس موسیقی, گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پوریا نیکان

مدرس آقای پوریا نیکان

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار, پیانو, آهنگسازی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر تهرانی

مدرس آقای امیر تهرانی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس سلفژ, گیتار, آواز

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سارا پرویزی

مدرس خانم سارا پرویزی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سینا درخشی

مدرس آقای سینا درخشی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهرشاد محمدی

مدرس آقای مهرشاد محمدی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس گیتار, پیانو

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی آسانی

مدرس آقای مهدی آسانی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نوید اصغریان

مدرس آقای نوید اصغریان

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار, کیوبیس

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امین عسگری

مدرس آقای امین عسگری

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد مهدی اورعی

مدرس آقای محمد مهدی اورعی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الهام پوراسماعیلی

مدرس خانم الهام پوراسماعی ...

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط برهان بدیعی

مدرس آقای برهان بدیعی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس سلفژ, گیتار, پیانو

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرمان سلیمانی

مدرس آقای آرمان سلیمانی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما