تدریس خصوصی و معلم خصوصی اقتصاد خرد و کلان

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی اقتصاد خرد و کلان

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای اقتصاد خرد و کلان

تدریس خصوصی برای اقتصاد خرد و کلان، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 18 مورد یافته شد )

درس اقتصاد خرد و کلان برگزاری بصورت آنلاین
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسن بیک محمدلو تضمینی

مدرس آقای حسن بیک محمدلو ...

حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, آمار, فیزیک, مکانیک, الاستیسیته, اقتصاد خرد, ریاضی مهندسی پیشرفته, محاسبات عددی, ریاضیات دانشگاه, استاتیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد مهدی کیایی ها

مدرس آقای محمد مهدی کیایی ...

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس اقتصاد خرد, مدیریت, زبان انگلیسی تخصصی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهروز شریعت

مدرس آقای بهروز شریعت

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, آمار, اقتصاد خرد

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سحر رادمهر

مدرس خانم سحر رادمهر

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس اقتصاد, اقتصاد خرد

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی بشارت

مدرس آقای علی بشارت

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس اقتصاد خرد, ریاضی کنکور ارشد, آمار کارشناسی ارشد

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مریم گراوند

مدرس خانم مریم گراوند

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس اقتصاد خرد

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بابک محبوبی

مدرس آقای بابک محبوبی

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس اقتصاد خرد, مدیریت

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محسن وارثی

مدرس آقای محسن وارثی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, اقتصاد خرد, آمار و احتمالات مدیریت

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بیتا کریمی

مدرس خانم بیتا کریمی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس حسابداری, اقتصاد خرد, آمار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد اسکندری

مدرس آقای محمد اسکندری

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس اقتصاد خرد, اقتصاد, مدیریت

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط وحید قربانی

مدرس آقای وحید قربانی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس آمار, مدیریت, اقتصاد, اقتصاد خرد

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مصطفی پوریان

مدرس آقای مصطفی پوریان

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس اقتصاد, مدیریت

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرش. خسروشاهی

مدرس آقای آرش. خسروشاهی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس اقتصاد

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط عاطفه بیات

مدرس خانم عاطفه بیات

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس اقتصاد

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سیده مریم منفرد

مدرس خانم سیده مریم منفرد

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس اقتصاد, اقتصاد خرد, مدیریت

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط کامران گل محمدپور آذر

مدرس آقای کامران گل محمدپ ...

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس اقتصاد, تبلیغات و بازاریابی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط میلاد امینی

مدرس آقای میلاد امینی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس اقتصاد, مدیریت

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسین ساعی نیک

مدرس آقای حسین ساعی نیک

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس اقتصاد, camfar کامفار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما