تدریس خصوصی و معلم خصوصی تئوری موسیقی

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی تئوری موسیقی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای تئوری موسیقی

تدریس خصوصی برای تئوری موسیقی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 204 مورد یافته شد )

درس تئوری موسیقی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پوریا نیکان

مدرس آقای پوریا نیکان

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار, پیانو, آهنگسازی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرنام فرهنگ

مدرس آقای فرنام فرهنگ

حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, تار, سنتور, آواز, sound engineering مهندسی صدا و تکنولوژی موسیقی, ساز عود

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرش بیداد

مدرس آقای آرش بیداد

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس موسیقی, تار, آواز

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مجید مقاری

مدرس آقای مجید مقاری

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, پیانو

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهرداد احمدی کلایه

مدرس آقای مهرداد احمدی کل ...

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس موسیقی, تار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نگار کامرانپور

مدرس خانم نگار کامرانپور

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, ویولن

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرزاد مقدم منش

مدرس آقای فرزاد مقدم منش

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس موسیقی, پیانو

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الهام پوراسماعیلی

مدرس خانم الهام پوراسماعی ...

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهنا رسولی

مدرس خانم مهنا رسولی

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس سلفژ, موسیقی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرهاد خزری

مدرس آقای فرهاد خزری

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس سلفژ, موسیقی, صداسازی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شبنم حسین زاده

مدرس خانم شبنم حسین زاده

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس سلفژ, موسیقی, پیانو, فلوت

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مسعود رشتی زاده

مدرس آقای مسعود رشتی زاده

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, پیانو, صداسازی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رهام صابری

مدرس آقای رهام صابری

تدریس خصوصی حضوری دروس موسیقی, گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سینا صنایعی

مدرس آقای سینا صنایعی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس موسیقی, تار, کنکور ارشد هنر

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نیما ساطعی

مدرس آقای نیما ساطعی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس موسیقی, پیانو

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پیمان شریعت پناهی

مدرس آقای پیمان شریعت پنا ...

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, ویولن

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط میثم اخوی

مدرس آقای میثم اخوی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار, صداسازی, آواز

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط صهبا طائف

مدرس آقای صهبا طائف

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس سلفژ, موسیقی, ویولن, پیانو

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما