تدریس خصوصی و معلم خصوصی گیتار پاپ

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی گیتار پاپ

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای گیتار پاپ

تدریس خصوصی برای گیتار پاپ، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 145 مورد یافته شد )

درس گیتار پاپ
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر تهرانی

مدرس آقای امیر تهرانی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس سلفژ, گیتار, آواز

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهزاد بیسادی

مدرس آقای بهزاد بیسادی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امین عسگری

مدرس آقای امین عسگری

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد مهدی اورعی

مدرس آقای محمد مهدی اورعی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الهام پوراسماعیلی

مدرس خانم الهام پوراسماعی ...

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ماهگل احمدی

مدرس خانم ماهگل احمدی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط وهاب روزبهانی

مدرس آقای وهاب روزبهانی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شکیبا بهمنی

مدرس خانم شکیبا بهمنی

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس سلفژ, گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سپهر سپهر نیکیان

مدرس آقای سپهر سپهر نیکیا ...

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهراد مقدسی

مدرس آقای بهراد مقدسی

تدریس خصوصی حضوری دروس گیتار, سازهای کوبه ای

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آریا آگرآگر

مدرس آقای آریا آگرآگر

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط وحید خالقی

مدرس آقای وحید خالقی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط میثم اخوی

مدرس آقای میثم اخوی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار, صداسازی, آواز

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط یاسر میرساده

مدرس آقای یاسر میرساده

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس گیتار, آواز

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط خشایار تقی پور

مدرس آقای خشایار تقی پور

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار, موسیقی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعید حسن زاده

مدرس آقای سعید حسن زاده

حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط داریوش لطفی

مدرس آقای داریوش لطفی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس پیانو, گیتار

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما