معلم برای تدریس خصوصی گیتار پاپ

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی گیتار پاپ

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای گیتار پاپ

تدریس خصوصی برای گیتار پاپ، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 43 مورد یافته شد )

درس گیتار پاپ برگزاری بصورت آنلاین
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر تهرانی
مدرس آقای امیر تهرانی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس سلفژ, گیتار, آواز
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد مهدی اورعی
مدرس آقای محمد مهدی اورعی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الهام پوراسماعیلی
مدرس خانم الهام پوراسماعی ...
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ماهگل احمدی
مدرس خانم ماهگل احمدی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط وهاب روزبهانی
مدرس آقای وهاب روزبهانی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گیتار
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شکیبا بهمنی
مدرس خانم شکیبا بهمنی
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس سلفژ, گیتار
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهزاد بیسادی
مدرس آقای بهزاد بیسادی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آریا آگرآگر
مدرس آقای آریا آگرآگر
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گیتار
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط وحید خالقی
مدرس آقای وحید خالقی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط میثم اخوی
مدرس آقای میثم اخوی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار, صداسازی, آواز
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط خشایار تقی پور
مدرس آقای خشایار تقی پور
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار, موسیقی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعید حسن زاده
مدرس آقای سعید حسن زاده
حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گیتار
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط داریوش لطفی
مدرس آقای داریوش لطفی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس پیانو, گیتار
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط اشکان ماهری
مدرس آقای اشکان ماهری
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس موسیقی, گیتار, آواز
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعید صبری
مدرس آقای سعید صبری
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سهیل سرفراز
مدرس آقای سهیل سرفراز
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس گیتار
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حامد محمدی
مدرس آقای حامد محمدی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس گیتار
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما