معلم برای تدریس خصوصی اسکچاپ sketchup

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی اسکچاپ sketchup

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای اسکچاپ sketchup

تدریس خصوصی برای اسکچاپ sketchup، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 35 مورد یافته شد )

درس اسکچاپ sketchup
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی کامرانی

مدرس آقای علی کامرانی

تدریس دروس 3dmax تری دی مکس, فتوشاپ photoshop, اتوکد autocad, وی ری vray, اسکچاپ sketchup, رویت , راندو و پرسپکتیو

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شیرین حاجیونی

مدرس خانم شیرین حاجیونی

تدریس دروس طراحی معماری, اسکیس, اسکچاپ sketchup

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهوش واحدی

مدرس خانم مهوش واحدی

تدریس دروس کورل دراو Corel Draw, معماری, 3dmax تری دی مکس, فتوشاپ photoshop, اسکچاپ sketchup

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سلمان (سهند) پناهی

مدرس آقای سلمان (سهند) پن ...

تدریس دروس اتوکد autocad, معماری هنرستان, اسکچاپ sketchup

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد گرامی

مدرس آقای محمد گرامی

تدریس دروس فتوشاپ photoshop, اسکچاپ sketchup, پست پروداکشن PostProduction-photoshopفتوشاپ

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مسعود عیسی زاده

مدرس آقای مسعود عیسی زاده

تدریس دروس autocad 2d اتوکد دو بعدی, autocad3d اتوکد سه بعدی, اسکچاپ sketchup

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ستاره پورمصداقی

مدرس خانم ستاره پورمصداقی

تدریس دروس فتوشاپ photoshop, اتوکد autocad, اسکچاپ sketchup, وی ری vray, پست پروداکشن PostProduction

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی رفیعی

مدرس آقای علی رفیعی

تدریس دروس آرشیکد archicad, استاتیک, اسکچاپ sketchup

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شکیبا احمدی

مدرس خانم شکیبا احمدی

تدریس دروس اسکچاپ sketchup, معماری هنرستان, زبان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی کازرونی

مدرس آقای علی کازرونی

تدریس دروس زبان انگلیسی, اسکچاپ sketchup

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرش شکوهی

مدرس آقای آرش شکوهی

تدریس دروس وی ری vray, اسکچاپ sketchup

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ناصر فرخی

مدرس آقای ناصر فرخی

تدریس دروس 3dmax تری دی مکس, اسکچاپ sketchup, وی ری vray, اتوکد autocad, فتوشاپ photoshop

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط منصور بهرام سا

مدرس آقای منصور بهرام سا

تدریس دروس فتوشاپ photoshop, اسکچاپ sketchup, ارک جی ای اس arcgis

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محسن رستمی

مدرس آقای محسن رستمی

تدریس دروس طراحی معماری, پرسپکتیو perspective, اسکچاپ sketchup

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مقداد فیض بحر

مدرس آقای مقداد فیض بحر

تدریس دروس 3dmax تری دی مکس, رویت , پست پروداکشن PostProduction-photoshopفتوشاپ, اسکچاپ sketchup, وی ری vray

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسن یزدی نژاد

مدرس آقای حسن یزدی نژاد

تدریس دروس 3dmax تری دی مکس, اسکچاپ sketchup, lumion لومیون

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط یونس صادقی

مدرس آقای یونس صادقی

تدریس دروس فتوشاپ photoshop, فتوشاپ تبلیغات photoshop , اسکچاپ sketchup

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعید نقی زاده

مدرس آقای سعید نقی زاده

تدریس دروس اسکچاپ sketchup, وی ری vray, اتوکد autocad 2015

مشاهده پروفایل
x