معلم برای تدریس خصوصی حسابداری

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی حسابداری

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:
سرزمین دوره های حسابداری

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای حسابداری

تدریس خصوصی برای حسابداری، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 391 مورد یافته شد )

درس حسابداری
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط معین قره گزلو
مدرس آقای معین قره گزلو
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس حسابداری
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمود کحگلو
مدرس آقای محمود کحگلو
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس حسابداری
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مینا نورمحمدی
مدرس خانم مینا نورمحمدی
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس حسابداری, نرم افزار حسابداری
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مجید قاسمی
مدرس آقای مجید قاسمی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و چهل و پنج دقیقهآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, حسابداری, excel اکسل
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه وطن خواه
مدرس خانم فاطمه وطن خواه
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس حسابداری, زبان انگلیسی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط هانیه مراغه ای
مدرس خانم هانیه مراغه ای
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس حسابداری, گرافیک کامپیوتری, آی سی دی ال مهارت های هفتگانه رایانه icdl
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شادی سربندی
مدرس خانم شادی سربندی
تدریس خصوصی حضوری دروس حسابداری, ابتدایی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نخبگان برتر
نخبگان برتر
معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, فیزیک, شیمی, اقتصاد, زبان, عربی, حسابداری
مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر خوب بین
مدرس آقای امیر خوب بین
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس حسابداری
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ره جویان
ره جویان
معلم خصوصی جهت تدریس دروس عکاسی, حسابداری, زبان انگلیسی, گردشگری, علوم کامپیوتر
مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط اسمعیل شجاع
مدرس آقای اسمعیل شجاع
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس حسابداری
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه شجاعیان
مدرس خانم فاطمه شجاعیان
حضوری 300 تا 400 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, حسابداری, آموزش نرم افزار هلو
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سجاد نجفی
مدرس آقای سجاد نجفی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس حسابداری, نرم افزار حسابداری
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط جعفر علی الماسی زفره
مدرس آقای جعفر علی الماسی ...
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس حسابداری, حسابرسی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محسن افراز
مدرس آقای محسن افراز
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس حسابداری
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شاهین سیه جانی
مدرس آقای شاهین سیه جانی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس حسابداری
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط میلاد غلامی راد
مدرس آقای میلاد غلامی راد
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس حسابداری, نرم افزار حسابداری, حسابداری صنعتی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسین سلیمان پور
مدرس آقای حسین سلیمان پور
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس حسابداری
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما