معلم برای تدریس خصوصی زبان انگلیسی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی زبان انگلیسی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:
مهدی جعفری

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای زبان انگلیسی

تدریس خصوصی برای زبان انگلیسی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 2493 مورد یافته شد )

درس زبان انگلیسی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مسعود حسینی
مدرس آقای مسعود حسینی
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط گلاره مدنی
مدرس خانم گلاره مدنی
حضوری 300 تا 400 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس زبان, زبان انگلیسی, آیلتس, مکالمه زبان انگلیسی speaking english
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سینا موسوی
مدرس آقای سینا موسوی
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دانشگاه, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مازیار محمدی (IELTS, TOEFL)
مدرس آقای مازیار محمدی (I ...
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی نصیری
مدرس آقای مهدی نصیری
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان, , زبان انگلیسی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط عسل قطبی
مدرس خانم عسل قطبی
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان, زبان انگلیسی تخصصی, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر مهدی نحوی
مدرس آقای امیر مهدی نحوی
حضوری 400 تا 500 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, اتوکد autocad, , ایستایی, ریاضی, فیزیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط یاسمین نصر
مدرس خانم یاسمین نصر
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل, زبان انگلیسی دانشگاه, زبان, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی جعفری
مدرس آقای مهدی جعفری
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان, زبان انگلیسی, ترجمه متون انگلیسی, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سید حسن الست
مدرس آقای سید حسن الست
حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس زبان انگلیسی, , زبان انگلیسی دبیرستان, زبان انگلیسی تخصصی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حدیث بابائی
مدرس خانم حدیث بابائی
حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نرگس معیرزاده احمدی
مدرس خانم نرگس معیرزاده ا ...
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, زبان, , زبان انگلیسی دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد اصل غفاریان
مدرس آقای محمد اصل غفاریا ...
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس زبان انگلیسی, آیلتس, زبان انگلیسی دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حنا زارع
مدرس خانم حنا زارع
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دانشگاه, آیلتس, english انگلیش, زبان دکتری
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی کریمنیا
مدرس آقای مهدی کریمنیا
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دبیرستان, زبان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شهرزاد جلوخانی
مدرس خانم شهرزاد جلوخانی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, ابتدایی, آمادگی آزمون تیزهوشان, استعدادیابی کودکان, ریاضی تیزهوشان, محاسبات ذهنی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط پیمان قاسمی
مدرس آقای پیمان قاسمی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دبیرستان, گرافیک کامپیوتری, آواز, زبان انگلیسی تخصصی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سمیرا دانیالی
مدرس خانم سمیرا دانیالی
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دبیرستان, استعدادیابی کودکان, زبان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما