معلم برای تدریس خصوصی ریاضیات کنکور

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی ریاضیات کنکور

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای ریاضیات کنکور

تدریس خصوصی برای ریاضیات کنکور، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 4950 مورد یافته شد )

درس ریاضیات کنکور
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الهام همایونی(ریاضی)
مدرس خانم الهام همایونی(ر ...
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, هندسه, ریاضی دبیرستان, ریاضی ششم
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بنفشه قارداش بگی
مدرس خانم بنفشه قارداش بگ ...
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, فیزیک دبیرستان, ریاضی دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امین یارمحمدی
مدرس آقای امین یارمحمدی
حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط عباس جانقربان
مدرس آقای عباس جانقربان
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, ریاضی دبیرستان, فیزیک دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه کماسی
مدرس خانم فاطمه کماسی
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, هندسه, ریاضی متوسطه, ریاضی دبیرستان, ریاضی ششم
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سینا خسروی
مدرس آقای سینا خسروی
حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس ساختمان داده ها, نظریه زبان ها و ماشین ها, فیزیک, هوش مصنوعی, طراحی الگوریتم, ریاضی دبیرستان, ریاضی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط احسان ابراهیمی
مدرس آقای احسان ابراهیمی
حضوری 400 تا 500 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, حسابان, ریاضی دبیرستان, ریاضیات علوم انسانی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعید نادری فر
مدرس آقای سعید نادری فر
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, حسابان, ریاضی دبیرستان, ریاضی ششم, هندسه دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسین جباری
مدرس آقای حسین جباری
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, شیمی, طراحی راکتور, انتقال حرارت و ترمودینامیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نیما محبوبی
مدرس آقای نیما محبوبی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, هندسه, نجوم
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط احسان زندی
مدرس آقای احسان زندی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس فیزیک, ریاضی کنکور ارشد, ریاضی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سامان خورشیدی
مدرس آقای سامان خورشیدی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی تیزهوشان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط هادی بهنام
مدرس آقای هادی بهنام
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فائزه کاربر
مدرس خانم فائزه کاربر
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیرحسین محمدی
مدرس آقای امیرحسین محمدی
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمدعلی هاشمی
مدرس آقای محمدعلی هاشمی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شهریار نجفی
مدرس آقای شهریار نجفی
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امین احمدی
مدرس آقای امین احمدی
حضوری 400 تا 500 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضیات رشته تجربی, ریاضی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما