معلم برای تدریس خصوصی ریاضیات انسانی

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی ریاضیات انسانی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای ریاضیات انسانی

تدریس خصوصی برای ریاضیات انسانی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 90 مورد یافته شد )

درس ریاضیات انسانی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط احسان ابراهیمی
مدرس آقای احسان ابراهیمی
حضوری 400 تا 500 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, حسابان, ریاضی دبیرستان, ریاضیات علوم انسانی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط طاهره هدایت
مدرس خانم طاهره هدایت
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, ریاضی متوسطه, ریاضیات علوم انسانی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی تک
مدرس آقای مهدی تک
حضوری 250 تا 300 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضیات علوم انسانی, , ریاضی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعید اشرفی
مدرس آقای سعید اشرفی
حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس حسابان, ریاضیات علوم انسانی, ریاضی ششم
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضا افشار
مدرس آقای رضا افشار
تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضیات رشته تجربی, ریاضیات علوم انسانی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهناز مقیمی
مدرس خانم بهناز مقیمی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس دین و زندگی, ریاضیات علوم انسانی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آسیه پورحسین
مدرس خانم آسیه پورحسین
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, فیزیک, حسابان, هندسه, ریاضی دبیرستان, ریاضیات علوم انسانی, ریاضی ششم
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نیما محمدی
مدرس آقای نیما محمدی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبستان, ریاضیات علوم انسانی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سردار بیجاری
مدرس آقای سردار بیجاری
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس فیزیک, ریاضی دبستان, ریاضیات علوم انسانی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط خشایار رفیعی نژاد
مدرس آقای خشایار رفیعی نژ ...
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضیات علوم انسانی, فلسفه و منطق, اقتصاد
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمدامین قاضی
مدرس آقای محمدامین قاضی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی دبیرستان, ریاضیات علوم انسانی, ریاضی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد حسن منصوری
مدرس آقای محمد حسن منصوری
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و چهل و پنج دقیقهآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس حسابان, ریاضیات علوم انسانی, فیزیک دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا داوری
مدرس آقای علیرضا داوری
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی پیش دانشگاهی, ریاضی دبیرستان, ریاضیات علوم انسانی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهنام پوراسماعیل
مدرس آقای بهنام پوراسماعی ...
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, حساب دیفرانسیل و انتگرال, ریاضیات علوم انسانی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط میثم مردانی
مدرس آقای میثم مردانی
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و چهل و پنج دقیقهآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, اقتصاد, ریاضیات علوم انسانی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سینا مجابی
مدرس آقای سینا مجابی
معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, شیمی, ریاضیات علوم انسانی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی شادمهر
مدرس آقای مهدی شادمهر
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس عربی, عربی متوسطه, ریاضیات علوم انسانی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط معصومه کدیور
مدرس خانم معصومه کدیور
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبیرستان, ریاضیات علوم انسانی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما