معلم برای تدریس خصوصی تولیمو

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی تولیمو

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای تولیمو

تدریس خصوصی برای تولیمو، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 20 مورد یافته شد )

درس تولیمو
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا اسدی طاری
مدرس آقای علیرضا اسدی طار ...
حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل, msrt, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط صبا روحی
مدرس خانم صبا روحی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس زبان انگلیسی, msrt
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرش نوروزی
مدرس آقای آرش نوروزی
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, msrt, تافل
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد حسین زینلی فرد
مدرس آقای محمد حسین زینلی ...
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس زبان انگلیسی, تافل, msrt
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زبانکده ملی ایران
زبانکده ملی ایر ...
تدریس خصوصی حضوری دروس زبان انگلیسی, تافل, msrt
مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی استوار
مدرس آقای علی استوار
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, msrt
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرشاد حسین پور
مدرس آقای فرشاد حسین پور
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس تافل, msrt
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه میرشمسی
مدرس خانم فاطمه میرشمسی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل, msrt
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فرامرز پورموسی
مدرس آقای فرامرز پورموسی
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس msrt, تافل, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آیلتس آنلاین
آیلتس آنلاین
معلم خصوصی جهت تدریس دروس تافل, زبان انگلیسی, msrt
مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد رضا بهره وری
مدرس آقای محمد رضا بهره و ...
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس تافل, msrt, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد رضا بهره وری
مدرس آقای محمد رضا بهره و ...
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس تافل, زبان انگلیسی, msrt
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر قنبری عدیوی
مدرس آقای امیر قنبری عدیو ...
تدریس خصوصی حضوری دروس تافل, زبان انگلیسی, msrt
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی ابراهیمی
مدرس آقای علی ابراهیمی
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس تافل, مکانیک, msrt
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط خانه زبان ایران زمین ( ایران کانادا )
خانه زبان ایران ...
تدریس خصوصی حضوری دروس زبان فرانسه, زبان آلمانی, زبان انگلیسی, تافل, زبان ترکی استانبولی, آیلتس, مکالمه زبان انگلیسی speaking english, msrt
مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهزاد حسین پور
مدرس آقای بهزاد حسین پور
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس زبان انگلیسی, msrt, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی قاسمی
مدرس آقای علی قاسمی
تدریس خصوصی حضوری دروس زبان انگلیسی, تافل, آیلتس, msrt
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زیبا سیدی
مدرس خانم زیبا سیدی
معلم خصوصی جهت تدریس دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی عمومی دکترا, msrt
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما