معلم برای تدریس خصوصی ریاضی ششم

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی ریاضی ششم

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای ریاضی ششم

تدریس خصوصی برای ریاضی ششم، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 722 مورد یافته شد )

درس ریاضی ششم
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسین شاسواری
مدرس آقای حسین شاسواری
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبستان, ریاضی متوسطه, ریاضی دبیرستان, ریاضی ششم, فیزیک دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نسترن شمگانی
مدرس خانم نسترن شمگانی
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, ریاضی دبستان, ریاضی متوسطه, ریاضی دبیرستان, فیزیک دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علّامه
علّامه
تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, فیزیک, شیمی, زبان انگلیسی, حسابان, آمار, برنامه نویسی, زبان, علوم, عربی, فارسی, هندسه, خوشنویسی, نقاشی, نقشه کشی, ریاضی دبستان, حسابداری, ریاضی متوسطه, پنجم ابتدایی, ریاضی دبیرستان, مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی, ریاضی تیزهوشان, تاریخ, آمار و احتمالات دبیرستان, آمادگی دفاعی, مطالعات اجتماعی, معارف, ریاضی ششم, , برنامه ریزی
مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سید ضیا هاشمی
مدرس آقای سید ضیا هاشمی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبستان, ریاضی متوسطه, ریاضی دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهناز عابدی
مدرس خانم مهناز عابدی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس علوم, ریاضی دبستان, ریاضی متوسطه, ریاضی دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سمیه هاشمی
مدرس خانم سمیه هاشمی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط معصومه تبریزی
مدرس خانم معصومه تبریزی
حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبستان, پنجم ابتدایی, ریاضیات دانشگاه, ریاضی ششم
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمود محبی
مدرس آقای محمود محبی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی دبستان, ریاضی دبیرستان, فیزیک
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی خضری
مدرس آقای مهدی خضری
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی دبستان, ریاضی تیزهوشان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط انور محمدی
مدرس آقای انور محمدی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی دبستان, فارسی, علوم
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نرگس بابایی
مدرس خانم نرگس بابایی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی دبستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر رجبی
مدرس آقای امیر رجبی
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبستان, ریاضیات دانشگاه
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امین ونکی
مدرس آقای امین ونکی
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی دبستان, ریاضی متوسطه, پنجم ابتدایی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سیدمجتبی جعفری
مدرس آقای سیدمجتبی جعفری
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, ریاضی دبستان, ریاضی ششم
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نرگس فضلی
مدرس خانم نرگس فضلی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی دبستان, پنجم ابتدایی, ریاضی تیزهوشان, ریاضی ششم, علوم
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مریم طباطبایی
مدرس خانم مریم طباطبایی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبستان, ریاضی دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زهرا آقاکاظمی
مدرس خانم زهرا آقاکاظمی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبستان, مدارهای الکتریکی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه خانجان
مدرس خانم فاطمه خانجان
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی دبستان, علوم
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما