تدریس خصوصی و معلم خصوصی تافل

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی تافل

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای تافل

تدریس خصوصی برای تافل، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 212 مورد یافته شد )

درس تافل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مازیار محمدی (IELTS, TOEFL)

مدرس آقای مازیار محمدی (I ...

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل, آیلتس

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نیما بالسینی

مدرس آقای نیما بالسینی

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل, آیلتس, ریاضی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط یاسمین نصر

مدرس خانم یاسمین نصر

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل, زبان, آیلتس

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط هدیه حسینی

مدرس خانم هدیه حسینی

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس تافل, زبان انگلیسی, رزومه نویسی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد گمار

مدرس آقای محمد گمار

تدریس خصوصی حضوری دروس زبان انگلیسی, تافل, آیلتس

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ارغوان محمدحسنی

مدرس خانم ارغوان محمدحسنی

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زهرا امینی

مدرس خانم زهرا امینی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سارا هواشی نژادیان

مدرس خانم سارا هواشی نژاد ...

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس تافل, برنامه نویسی, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زهره شریعتی

مدرس خانم زهره شریعتی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس تافل, زبان انگلیسی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط عطیه نژادابراهیم

مدرس خانم عطیه نژادابراهی ...

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آکادمی زبان برنا

آکادمی زبان برن ...

تدریس خصوصی حضوری دروس زبان انگلیسی, تافل, کنکور ارشد, کنکور دکتری

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حمید یاری

مدرس آقای حمید یاری

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل, زبان انگلیسی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا اسدی طاری

مدرس آقای علیرضا اسدی طار ...

حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل, msrt, آیلتس

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی حلوایی

مدرس آقای علی حلوایی

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضا صابری

مدرس آقای رضا صابری

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس تافل, زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دکترا

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امین زاهدی

مدرس آقای امین زاهدی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرمین احمدی

مدرس آقای آرمین احمدی

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل, آیلتس

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط احسان قادری

مدرس آقای احسان قادری

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس تافل

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما