معلم برای تدریس خصوصی آمادگی آزمون زبان mche/msrt

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی آمادگی آزمون زبان mche/msrt

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای آمادگی آزمون زبان mche/msrt

تدریس خصوصی برای آمادگی آزمون زبان mche/msrt، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 27 مورد یافته شد )

درس آمادگی آزمون زبان mche/msrt
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فائزه معین فر

مدرس خانم فائزه معین فر

تدریس خصوصی زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دبیرستان, آیلتس, زبان انگلیسی دکترا

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مجید حاتمی

مدرس آقای مجید حاتمی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دکترا, آیلتس

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رئوف شریفی

مدرس آقای رئوف شریفی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی, تافل, زبان انگلیسی دکترا

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سید عرفان امامی

مدرس آقای سید عرفان امامی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دکترا

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آکادمی زبانیوم

آکادمی زبانیوم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی, تافل, زبان انگلیسی دکترا, زبان انگلیسی دانشگاه, زبان دکتری

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمدرضا کامیار

مدرس آقای محمدرضا کامیار

تدریس خصوصی تافل, زبان انگلیسی دکترا, آیلتس

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا مهدوی

مدرس آقای علیرضا مهدوی

تدریس خصوصی تافل, زبان انگلیسی دکترا, آیلتس

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نرگس باقری

مدرس خانم نرگس باقری

تدریس خصوصی زبان انگلیسی, تافل, زبان انگلیسی دکترا

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد توکل صدرابادی

مدرس آقای محمد توکل صدراب ...

تدریس خصوصی ریاضی, زبان انگلیسی, رزومه نویسی, زبان انگلیسی دکترا, زبان انگلیسی دبیرستان

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضا صابری

مدرس آقای رضا صابری

تدریس خصوصی تافل, زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دکترا

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حدیث خباز

مدرس خانم حدیث خباز

تدریس خصوصی تافل, زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دکترا

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط لیلا کردافشار

مدرس خانم لیلا کردافشار

تدریس خصوصی زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دکترا

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محسن دولت ابادی

مدرس آقای محسن دولت ابادی

تدریس خصوصی شیمی, زبان انگلیسی دکترا

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسین موسوی

مدرس آقای حسین موسوی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دکترا

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد امین کارافکن

مدرس آقای محمد امین کاراف ...

تدریس خصوصی تافل, زبان انگلیسی دکترا

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رزاق کیانی

مدرس آقای رزاق کیانی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی عمومی دکترا

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعیده نعمتی

مدرس خانم سعیده نعمتی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی عمومی دکترا, زبان انگلیسی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضا مبشرنیا

مدرس آقای رضا مبشرنیا

تدریس خصوصی زبان انگلیسی, زبان انگلیسی عمومی دکترا, تافل

مشاهده پروفایل
x
تماس با ما