معلم برای تدریس خصوصی آمادگی آزمون زبان mche/msrt

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی آمادگی آزمون زبان mche/msrt

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای آمادگی آزمون زبان mche/msrt

تدریس خصوصی برای آمادگی آزمون زبان mche/msrt، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 27 مورد یافته شد )

درس آمادگی آزمون زبان mche/msrt
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مجید حاتمی
مدرس آقای مجید حاتمی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دکترا, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمدرضا کامیار
مدرس آقای محمدرضا کامیار
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس تافل, زبان انگلیسی دکترا, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضا صابری
مدرس آقای رضا صابری
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس تافل, زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دکترا
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رئوف شریفی
مدرس آقای رئوف شریفی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل, زبان انگلیسی دکترا
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سید عرفان امامی
مدرس آقای سید عرفان امامی
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دکترا
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آکادمی زبانیوم
آکادمی زبانیوم
معلم خصوصی جهت تدریس دروس زبان انگلیسی, تافل, زبان انگلیسی دکترا, زبان انگلیسی دانشگاه, زبان دکتری
مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا مهدوی
مدرس آقای علیرضا مهدوی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس تافل, زبان انگلیسی دکترا, آیلتس
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نرگس باقری
مدرس خانم نرگس باقری
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, تافل, زبان انگلیسی دکترا
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد توکل صدرابادی
مدرس آقای محمد توکل صدراب ...
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, زبان انگلیسی, رزومه نویسی, زبان انگلیسی دکترا, زبان انگلیسی دبیرستان
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حدیث خباز
مدرس خانم حدیث خباز
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس تافل, زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دکترا
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط لیلا کردافشار
مدرس خانم لیلا کردافشار
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دکترا
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محسن دولت ابادی
مدرس آقای محسن دولت ابادی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس شیمی, زبان انگلیسی دکترا
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسین موسوی
مدرس آقای حسین موسوی
حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دکترا
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد امین کارافکن
مدرس آقای محمد امین کاراف ...
حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس دروس تافل, زبان انگلیسی دکترا
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آکادمی فوق تخصصی آموزش زبانهای خارجی پارسه نوین
آکادمی فوق تخصص ...
تدریس خصوصی حضوری دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی عمومی دکترا, آیلتس, تافل
مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط هوتن دیلمی
مدرس آقای هوتن دیلمی
حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی دانشگاه, زبان انگلیسی عمومی دکترا
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رزاق کیانی
مدرس آقای رزاق کیانی
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف
تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی عمومی دکترا
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سعیده نعمتی
مدرس خانم سعیده نعمتی
حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف
معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی عمومی دکترا, زبان انگلیسی
مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما