تدریس خصوصی و معلم خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای زبان انگلیسی دبیرستان

تدریس خصوصی برای زبان انگلیسی دبیرستان، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 562 مورد یافته شد )

درس زبان انگلیسی دبیرستان
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی نصیری

مدرس آقای مهدی نصیری

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان, , زبان انگلیسی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سید حسن الست

مدرس آقای سید حسن الست

حضوری 200 تا 250 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس زبان انگلیسی, , زبان انگلیسی دبیرستان, زبان انگلیسی تخصصی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط Frzn Kzmi

مدرس خانم Frzn Kzmi

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی دبیرستان, زبان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مصطفی نوروزی

مدرس آقای مصطفی نوروزی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط تبسم افلاطونی

مدرس خانم تبسم افلاطونی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سارا کاظمی

مدرس خانم سارا کاظمی

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط sana dardman

مدرس خانم sana dardman

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, teaching_english

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی کریمنیا

مدرس آقای مهدی کریمنیا

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرین امیرکیایی

مدرس آقای آرین امیرکیایی

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا مرادی

مدرس آقای علیرضا مرادی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس زبان انگلیسی دانشگاه, زبان انگلیسی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سیده آزاده فیروزی

مدرس خانم سیده آزاده فیرو ...

تدریس خصوصی حضوری دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهدی محسنی

مدرس آقای مهدی محسنی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, زبان انگلیسی دانشگاه

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نرگس معیرزاده احمدی

مدرس خانم نرگس معیرزاده ا ...

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, زبان, , زبان انگلیسی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرمین نجف خانی

مدرس آقای آرمین نجف خانی

معلم خصوصی جهت تدریس دروس شیمی, زبان انگلیسی عمومی دکترا

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهنام مرتضوی

مدرس آقای بهنام مرتضوی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس طراحی وب سایت, سخت افزار کامپیوتر

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط راشین روحی

مدرس خانم راشین روحی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه جلیلی

مدرس خانم فاطمه جلیلی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زهرا ارغوان

مدرس خانم زهرا ارغوان

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس زبان انگلیسی, استعدادیابی کودکان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما