معلم برای تدریس خصوصی ریاضی متوسطه

معرفی معلم خصوصی با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی ریاضی متوسطه

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • استاد دارای شاگردهای راضی
  • 40 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 90 هزارتومان
  • 90 تا 110 هزارتومان
  • 110 تا 160 هزارتومان
  • 160 تا 200 هزارتومان
  • بالای 200 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای ریاضی متوسطه

تدریس خصوصی برای ریاضی متوسطه، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 4708 مورد یافته شد )

درس ریاضی متوسطه
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بنفشه قارداش بگی

مدرس خانم بنفشه قارداش بگ ...

تدریس دروس ریاضی, فیزیک, ریاضی دبیرستان, فیزیک دبیرستان, ریاضی متوسطه, فیزیک کنکور, فیزیک یازدهم, فیزیک دوازدهم, ریاضیات کنکور, ریاضی یازدهم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط الهام همایونی(ریاضی)

مدرس خانم الهام همایونی(ر ...

تدریس دروس ریاضی, ریاضی دبیرستان, ریاضی متوسطه, ریاضی دوازدهم, ریاضی یازدهم, ریاضی نهم, ریاضی تجربی, ریاضی دهم, ریاضیات کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امین یارمحمدی

مدرس آقای امین یارمحمدی

تدریس دروس ریاضی, فیزیک, ریاضی دبیرستان, ریاضیات دانشگاه, ریاضی متوسطه, ‌فیزیک دانشگاهی, فیزیک دبیرستان, فیزیک متوسطه, ریاضیات کنکور, فیزیک کنکور

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط جواد سلطانی

مدرس آقای جواد سلطانی

تدریس دروس ریاضی, فیزیک, ریاضی کنکور, ریاضی متوسطه, ریاضی تجربی, شیمی, ریاضی دبیرستان, مشاوره کنکور, فیزیک متوسطه, ریاضیات

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سمیه هاشمی

مدرس خانم سمیه هاشمی

تدریس دروس ریاضی, ریاضی دبیرستان, ریاضی هفتم, ریاضی هشتم, ریاضی نهم, ریاضی دهم, حسابان, ریاضی متوسطه, ریاضی ششم, ریاضی یازدهم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسین شاسواری

مدرس آقای حسین شاسواری

تدریس دروس ریاضی, ریاضی متوسطه, ریاضی هشتم, ریاضی هفتم, ریاضی دبیرستان, ریاضی ششم, ریاضی نهم, ریاضی دهم, فیزیک یازدهم, فیزیک دهم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آسیه پورحسین

مدرس خانم آسیه پورحسین

تدریس دروس ریاضی, حسابان, ریاضی متوسطه, ریاضی دبیرستان, ریاضیات عمومی, هندسه دبیرستان, ریاضی دهم, ریاضیات انسانی, ریاضی تجربی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرش امینی فر

مدرس آقای آرش امینی فر

تدریس دروس ریاضی, ریاضی متوسطه, ریاضی دبیرستان, ریاضی هفتم, ریاضی هشتم, ریاضیات ابتدایی, ریاضی ششم, آمادگی آزمون نمونه دولتی, ریاضی نهم, ریاضی متوسطه اول

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محمد بخت بیدار (مفهومی و تضمینی)

مدرس آقای محمد بخت بیدار ...

تدریس دروس ریاضی, فیزیک متوسطه, فیزیک, ریاضی متوسطه, فیزیک دهم, ریاضی یازدهم, فیزیک یازدهم, فیزیک دوازدهم, ریاضی دوازدهم, ریاضی دهم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سودابه هداوند

مدرس خانم سودابه هداوند

تدریس دروس ریاضی, شیمی, فیزیک, فیزیک پیش دانشگاهی, ریاضی پیش دانشگاهی, فیزیک متوسطه, فیزیک دبیرستان, شیمی متوسطه, ریاضی دبیرستان, ریاضی متوسطه

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط غزاله امیری

مدرس خانم غزاله امیری

تدریس دروس ریاضی, فیزیک, فیزیک کنکور, ریاضی متوسطه, ریاضی کنکور, ریاضی دبیرستان, فیزیک دبیرستان, ‌فیزیک دانشگاهی, ریاضی عمومی 1

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهنام باقری

مدرس آقای بهنام باقری

تدریس دروس ریاضی, ریاضیات دانشگاه, حسابان, معادلات دیفرانسیل, ریاضی متوسطه, ریاضی مهندسی برق, ریاضیات کنکور, ریاضی عمومی دوره کارشناسی, ریاضیات مهندسی دانشگاه, ریاضی متوسطه اول

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حسین رضایی

مدرس آقای حسین رضایی

تدریس دروس ریاضی, ریاضی دبیرستان, ریاضی هشتم, ریاضی ششم, ریاضی هفتم, ریاضی پنجم, ریاضی یازدهم, ریاضی متوسطه, ریاضی نهم, ریاضی دهم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه چوپانی

مدرس خانم فاطمه چوپانی

تدریس دروس ریاضی, ریاضی دبیرستان, ریاضی متوسطه, حسابان, ریاضیات گسسته, ریاضی هفتم, ریاضی دهم, ریاضی یازدهم, ریاضی نهم, ریاضی هشتم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سیما شیروانی

مدرس خانم سیما شیروانی

تدریس دروس ریاضی, ریاضی متوسطه, ریاضی دبیرستان, ریاضی هفتم, ریاضی متوسطه اول, ریاضی هشتم, ریاضی نهم, ریاضی ششم تیزهوشان, ریاضی دهم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی مولوی

مدرس آقای علی مولوی

تدریس دروس ریاضی, فیزیک, علوم, ریاضی دهم, فیزیک دهم, فیزیک یازدهم, ریاضیات پایه, فیزیک دبیرستان, ریاضی متوسطه, آمادگی آزمون نمونه دولتی

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سمیه صیفی

مدرس خانم سمیه صیفی

تدریس دروس ریاضی, فیزیک, حسابان, فیزیک کنکور, علوم, ریاضی متوسطه, فیزیک دوازدهم, فیزیک دهم, ریاضی نهم, فیزیک یازدهم

مشاهده پروفایل
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط معصومه کشاورز باقری

مدرس خانم معصومه کشاورز ب ...

تدریس دروس ریاضی, ریاضی دبیرستان, ریاضی متوسطه, ریاضی تجربی, ریاضی تیزهوشان, ریاضی یازدهم, ریاضی دهم, ریاضی دوازدهم, ریاضی نهم, ریاضیات انسانی

مشاهده پروفایل
x