تدریس خصوصی و معلم خصوصی ریاضی متوسطه

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی ریاضی متوسطه

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای ریاضی متوسطه

تدریس خصوصی برای ریاضی متوسطه، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 4987 مورد یافته شد )

درس ریاضی متوسطه
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بنفشه قارداش بگی

مدرس خانم بنفشه قارداش بگ ...

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, فیزیک دبیرستان, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سودابه هداوند

مدرس خانم سودابه هداوند

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, شیمی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضوان علی ابادی

مدرس خانم رضوان علی ابادی

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, ریاضی متوسطه, مدارهای الکتریکی, ریاضی ششم, فیزیک دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علی حیدری

مدرس آقای علی حیدری

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس علوم تجربی, ادبیات, ریاضی, عربی, زبان انگلیسی دبیرستان, ابتدایی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط جواد سلطانی

مدرس آقای جواد سلطانی

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, فیزیک, شیمی, ریاضی دبیرستان,

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط یاسمن زرین

مدرس خانم یاسمن زرین

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط صادق تدریسی

مدرس آقای صادق تدریسی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی کاربردی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زینب نیکوسیر

مدرس خانم زینب نیکوسیر

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه کماسی

مدرس خانم فاطمه کماسی

حضوری 160 تا 200 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, هندسه, ریاضی متوسطه, ریاضی دبیرستان, ریاضی ششم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط عرفان صفایی

مدرس آقای عرفان صفایی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس فیزیک, ریاضی, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط عاطفه اسدی نیک

مدرس خانم عاطفه اسدی نیک

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, مدارهای الکتریکی, معادلات دیفرانسیل

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حبیب فروتن

مدرس آقای حبیب فروتن

معلم خصوصی جهت تدریس دروس علوم, ریاضی, فیزیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سمیه محمدی

مدرس خانم سمیه محمدی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضیات دانشگاه

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط سیده سپیده قاضی میر سعید

مدرس خانم سیده سپیده قاضی ...

حضوری 130 تا 160 هزارتومان برای نیم ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط زهرا مهدوی

مدرس خانم زهرا مهدوی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط لیدا وفایی

مدرس خانم لیدا وفایی

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, ریاضی دبیرستان, ریاضی ششم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهنام خدابخشی

مدرس آقای بهنام خدابخشی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر باویلی

مدرس آقای امیر باویلی

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, ریاضی تیزهوشان, اقتصاد

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما