تدریس خصوصی و معلم خصوصی ریاضی فنی

معرفی استاد و معلم با تجربه جهت آموزش و تدریس خصوصی ریاضی فنی

درس یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
تعداد شاگرد:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
 • استاد دارای شاگردهای راضی
 • 60 تا 80 هزارتومان
 • 80 تا 100 هزارتومان
 • 100 تا 130 هزارتومان
 • 130 تا 160 هزارتومان
 • 160 تا 200 هزارتومان
 • 200 تا 250 هزارتومان
 • 250 تا 300 هزارتومان
 • 300 تا 400 هزارتومان
 • 400 تا 500 هزارتومان
 • بالای 500 هزارتومان
مهارت استاد یا آموزشگاه:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:

معلم خصوصی, تدریس خصوصی و آموزش خصوصی برای ریاضی فنی

تدریس خصوصی برای ریاضی فنی، معلم، مدرس، استاد، کلاس را آنلاین یا حضوری، رایگان رزرو کنید

نمایش بر اساس: ( تعداد 4984 مورد یافته شد )

درس ریاضی فنی
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شهاب مجد

مدرس آقای شهاب مجد

حضوری 250 تا 300 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی متوسطه, ریاضی دبیرستان, ریاضی ششم, ریاضی هفتم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حمید قاسمی

مدرس آقای حمید قاسمی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبیرستان, ریاضی ششم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط علیرضا عبدالهی

مدرس آقای علیرضا عبدالهی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط فاطمه کوهستانی

مدرس خانم فاطمه کوهستانی

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, هندسه

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط رضا سلیمانی

مدرس آقای رضا سلیمانی

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی1, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط حامد علی اکبر

مدرس آقای حامد علی اکبر

حضوری 100 تا 130 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, فیزیک

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط صبا حاجیان

مدرس خانم صبا حاجیان

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, سی شارپ c#, آی سی دی ال مهارت های هفتگانه رایانه icdl

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط ایران عربمختاری

مدرس خانم ایران عربمختاری

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط یوسف مونسیان

مدرس آقای یوسف مونسیان

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط امیر عندلیب

مدرس آقای امیر عندلیب

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, فیزیک, شیمی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهرداد شاه سوندی

مدرس آقای مهرداد شاه سوند ...

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی, فیزیک, ریاضیات دانشگاه, هندسه

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط بهاره درویشی

مدرس خانم بهاره درویشی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای دو ساعتآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, استعدادیابی کودکان, ریاضی دبیرستان, ریاضی ششم

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط محسن داودی

مدرس آقای محسن داودی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعتآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری دروس ریاضی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط صابر عبدالهی

مدرس آقای صابر عبدالهی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, ریاضیات دانشگاه

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط نفیسه یزدی

مدرس خانم نفیسه یزدی

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضیات دانشگاه, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط آرش محمودیان

مدرس آقای آرش محمودیان

حضوری 80 تا 100 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس حضوری و آنلاین دروس ریاضی, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط مهری فکری

مدرس خانم مهری فکری

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

تدریس خصوصی حضوری و آنلاین دروس آمار, ریاضی, ترجمه متون انگلیسی

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
استاد سلام | تدریس خصوصی توسط شهرام حیدری

مدرس آقای شهرام حیدری

حضوری 60 تا 80 هزارتومان برای یک ساعت و نیمآنلاین 20 %تخفیف

معلم خصوصی جهت تدریس دروس ریاضی, ریاضی متوسطه, ریاضی دبیرستان

مشاهده پروفایل و تماس با استاد
x
تماس با ما